31.05.2024 Výsledky voleb do Rady školy

Dne 30. 4. 2024 proběhly volby do Rady školy z řad zákonných zástupců.

Celkem rodiče vybírali ze sedmi kandidátů, z kterých nejvíce hlasů dostali následující 3 kandidáti:

Ing. Martin Kostínek, Ing. Lenka Říhová a Ing. Martin Kříž.

Tyto kandidáty doplní ještě 3 zástupci z řad učitelů a 3 zástupci od zřizovatele. Školská rada zahájí svou činnost v zaří 2024, kde bude schválen jednací řád a vybrán předseda Rady školy.  Celkem bylo odevzdáno 229 hlasovacích lístků. 

Děkujem všem rodičům i kandidátům, kteří se voleb zúčastnili.  

V příloze naleznete celkové rozložení hlasů pro jednotlivé kandidáty. 

Příloha Velikost
2024_vysledky_voleb.pdf 186.88 KB