24.05.2024 Termín konání voleb zástupců rodičů do školské rady

Dobrý den, vážení rodiče,

v letošním školním roce proběhnou volby do školské rady. Školská rada je volena na tři roky. Školská rada  má 9 členů - 3 učitelé, 3 zákonní zástupci (rodiče)  a 3 zástupce za zřizovatele. Volba členů školské rady z řad zákonných zástupců proběhne na třídní schůzce konané 30. 5.2024. Požádal bych zákonné zástupce o volbu - ze seznamu zájemců prosíme vybrat 3 kandidáty.  Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi. 

V příloze naleznete přehled kandidátů, z kterých prosímm budete vybírat 3 kandidáty (zakroužkujezte). Volební lístky budou připravenyu třídních učitelů.  

Volební urna bude umístěna na chodbě u vstupy do školy, kde budete moci vhodit svůj hlas. 

Další informace ke školské radě naleznete v přílohách této aktuality.