20. 4. 2020 - Informace k výsledku zápisu do 1. tříd na školní rok 2020/2021

Zápis na naší škole proběhl v termínu od 3. 4. - 17. 4. 2020. Celkové výsledky zápisu: 

  • bylo zapsáno celkem 80 dětí, z toho je 37 dívek a 43  chlapců
  • počet dětí, kteří již odklad mají nebo jsou před jeho vyřízením, je 14 dětí
  • 1. ročník ve školním roce 2020/2021 bude mít 3. třídy 

Informace pro rodiče, kteří podali přihlášku.

V případě elektronické přihlášky již rodiče mají přiděleno registrační číslo, ostatním rodičům, kteří podali přihlášku jiným způsobem, bude zasláno registrační číslo SMS zprávou. 

Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy dne 30. 4. 2020. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří si vybrali naši školu pro vzdělávání svých dětí. 

Tento fakt nás zavazuje, ale i profesně velmi těší. Děkujeme. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

15. 4. 2020 - Zapojili jsme se do 3D pomoci

   Přiložili jsme ruku k dílu a zapojili jsme se do výroby různých pomůcek, ochranných štítů a polomasek.  Více o naší pomoci se dozvíte v článku Zapojili jsme se do 3D pomoci v sekci po pravé straně a na odkaze zde.

6. 4. 2020 - Informace pro rodiče vycházejících žáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů po otevření středních škol. Konkrétní termín stanoví MŠMT a bude pouze jeden (zachován zůstává náhradní termín pouze pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole, která je uvedena na přihlášce jako 1.

Střední školy musí zveřejnit seznam s výsledky přijímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají (obory s výučním listem).

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (ten je 8 dnů po termínu jednotné přijímací zkoušky).

Protože obory středního vzdělávání s výučním listem mohou zveřejnit seznam přijatých uchazečů již nyní, pokud chcete odevzdat zápisový lístek a nemáte ho vyzvednutý, využijte úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 – 11:00 hod.

Zápisový lístek je možno přendat v případě přijetí na 2. školu.    

 Mgr. Marie Jelenová 

4. 4. 2020 - Úkoly na týden 6. 4. - 8. 4. 2020

Dobrý den žáci a rodičové, 

končíme třetí týden společného domácího vzdělávání.

Uvědomuji si, že je někdy Vaše rodinná situace v mnoha případech velmi složitá.

Proto máte můj obdiv a chtěl bych Vám všem poděkovat za to, jak jste se zapojili do společného vzdělávání. 

Věřte, že učitelé se snaží poctivě připravovat materiály pro výuku, snaží se vybírat učivo základní a důležité. Vždy jsou otevřeni komunikovat s Vámi o tom, co Vás trápí, čemu nerozumíte, s čím potřebujete pomoci. 

I pro nás byla tato situace nová, a tak nám chvilku trvalo, než jsme nastavili, jak po technické stránce, tak po stránce komunikace, systém domácího vzdělávání. 

Systém je nastaven tak, že vždy před zahájením dalšího týdne najdete Týdenní plány všech tříd  na stránce školy. Učitelé už mají nastavený systém komunikace s rodiči či žáky. Na 1. stupni je to systém komunikace s rodiči, na 2. stupni komunikujeme se žáky prostřednictvím Google Učeben (Classroom) a videokonferencí, případně emailovou poštou. Tento systém budeme používat a budeme se ho snažit vylepšovat.

V sekci týdenní plány je k dispozici učivo na tento týden.  Učitelé připravili výukové materiály od pondělí do středy.

Další dny budou  probíhat takto, bez úkolů:

"Zelený čtvrtek"   -  velikonoční prázdniny

"Velký pátek"       -  státní svátek

"Bílá sobota"        -  volno

"Velikonoční neděle"  - volno 

"Velikonoční pondělí"  - státní svátek   

"Virtuálně" půjdou žáci do školy opět v úterý 14. 4. 2020,  plán učiva na tento týden bude k dispozici až  tento den ráno         v 7:50 h. V týdenním plánu na úterý 14. 4.  bude pouze opakování, od středy 15. 4. již výuka  dle nastavených pravidel.  

Přeji příjemný předvelikonoční týden.

Martin Hrych 

 

1. 4. 2020 - Informace pro rodiče - ošetřovné

Dle nového došlo k rozšíření ošetřovného. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Rodičům žáků do 13 let je možné vystavit také tiskopis na ošetřovné. V případě zájmu si o tiskopis pište na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu. Více informací zde .

Rodič (netýká se OSVČ) obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání o ošetřovné ZDE.

Po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.  Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Rodič OSVČ – finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny – jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO, požádat o něj bude možné od 1. dubna. Pokud rodič OSVČ bude potřebovat potvrzení, může si zažádat na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu.  Více informací pro rodiče OSVČ ZDE

 

Subscribe to