Aktuální informace

 

23. 10. 2020 Doporučení pana ministra k podzimním prázdninám

Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu není školní výuka, proto se věnujte odpočinku, zvyšujte imunitu a relaxujte.

Byli jsme požádáni, abychom předali informace od pana ministra, které se týkají chování v době podzimních prázdnin. Zajisté si uvědomujeme vážnost současné situace, prosíme Vás tedy o dodržování nastavených pravidel.

Všichni máme zájem na tom, abychom se co nejdříve vrátili k normální školní docházce. Doufáme, že společnými silami a zodpovědným přístupem tuto situaci zvládneme.

22. 10. 2020 Zprovoznění Google aplikací na zařízení s Android a iOS

Občas se můžete setkat s nefunkční aplikací Meet a Učebna na mobilních telefonech a tabletech. Problém spočívá v tom, že tyto aplikace vyžadují zámek obrazovky (ochranu zařízení) a to kódem, gestem či otiskem prstu. To lze nastavit v nastavení telefonu či tabletu. Zároveň jsme sepsali několik tipů na zprovoznění těchto dvou aplikací.  Více zde. V případě přetrvávajích problémů nás samozřejmě můžete kontaktovat na podpora@zsmilevsko.cz.

17. 10. 2020 Rozvrhy a týdenní plány pro týden 19. 10. - 23. 10. 2020

Níže jsou přiloženy rozvrhy pro 2. stupeň, popř. na odkaze zde.

 • Žluté políčko v rozvrhu znamená on-line výuku. Odkaz na připojení zašle žákům vyučující tohoto předmětu
 • Bíle políčko v rozvrhu znamená, že se žáci vzdělávají sami dle zadaných úkolů, popř. bude upřesněno vyučujícím

Týdenní plány pro 1. stupeň naleznete na odkaze zde.

16. 10. 2020 Distanční výuka začala........

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci, 

   máme za sebou první tři dny distanční výuky.  Když jsme začínali na jaře s výukou v rámci G-Suite aplikací (Gmail, Učebna, Meet Disk), říkali jsme si, že jsme nalezli systém, jak dostat k žákům výukové materiály, jak s nimi komunikovat.  Pokud se podíváme na věkové zvláštnosti dětí školního věku,  můžeme zde najít asi tři skupiny, ke kterým musíme v rámci distanční výuky přistupovat rozdílně.

 1.   žáci 2. stupně - žáci jsou samostatní, ICT zdatní, učitel vytváří podporu, motivuje, hodnotí  
 2.   žáci 4. - 5. ročníku 1. stupně - žáci potřebují velkou podporu ze strany učitelů často i podporu ze strany rodičů (ICT znalosti jsou začínající), ale při podpoře to žáci zvládají,  
 3.   žáci 1. - 3. ročníku 1. stupně - při distanční výuce se neobejdeme bez pomoci Vás, rodičů (nelze využít ICT znalosti dětí, nutno využít ICT znalostí přes Vás rodiče), učitelé musí použít jiné cesty a způsoby

Věřte, že si uvědomujeme, že Vaše situace je nelehká a vůbec Vám ji nechceme komplikovat. Do distanční výuky jsme tento týden kromě klasické videokonference přes počítač v Meetu zapojili i online přenos přímo ze tříd 2. stupně, kdy učitelé přímo před tabulí žákům vysvětlují látku. Věřte, že ani pro ně to není lehké a někdy ani příjemné, ale myslíme si, že alespoň takto zprostředkovaný "osobní " kontakt žáci - učitel je velmi důležitý. V příštím týdnu bychom chtěli přenosy vyzkoušet pro žáky  4. - 5. ročníku 1. stupně. Nejvíce nám dělají starosti naši nejmenší 1. - 3. ročníky. Paní třídní učitelky se spojili s rodiči a myslím, že spolupráce funguje. Také pro rodiče těchto ročníků bychom chtěli vyzkoušet online přenos. Uvidíme. 

V případě, pokud byste potřebovali pomoci, jsou učitelé připraveni k telefonickým, mailovým, whatsappovým  konzultacím v dopoledních hodinách ve škole, ale samozřejmě i později.  

Na níže uvedených fotkách je vybavení k online přenosu notebooky, webkamery, stativy, bezdrátové mikrofony a spousta propojovacím, prodlužovacích, přechodových a napájecích kabelů.

Přejeme pěkný víkend a přejme si, ať tuto techniku využíváme co nejkratší čas. 

14. 10. 2020 ROZVRHY pro 8. a 9. ročníky

 • Rozvrhy pro 8. a 9. ročníky na 15. a 16. 10. 2020
 • Žluté políčko v rozvrhu znamená on-line výuku. Odkaz na připojení zašle žákům vyučující tohoto předmětu.
 • Bíle políčko v rozvrhu znamená, že se žáci vzdělávají sami dle zadaných úkolů popř. bude upřesněno vyučujícím

14. 10 2020 Výkup kaštanů a žaludů - ZMĚNA

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůže proběhnout výkup kaštanů a žaludů dne 22. 10. 2020.

Nasbírané kaštany a žaludy můžete prodat přímo v zahradnictví v Orlíku nad Vltavou (č. p. 133) – pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin. Je možné se domluvit telefonicky: p. Kuzdas, tel.: 724 217 060.

Výkupní cena kaštanů je 5,- Kč a cena žaludů byla navýšena na 15,- Kč.

Dále vykupuje kaštany a žaludy firma „BURDA lesní školky“ na Staňkově u Milevska za stejnou cenu, a to každou středu a pátek od 16. do 17. hodiny. Kontakt: 727 940 970.

Od žáků, kteří mají nasbírané menší množství, budou kaštany a žaludy odkoupeny začátkem listopadu (pravděpodobně 4. 11. 2020).

13. 10. 2020 Informace k výuce 14.10. do 23. 10. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, 

   předem se omlouváme, že níže uvedené informace nejsou a ani nemohou být kompletní. Budeme je postupně  doplňovat.

Distanční výuka

Od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 se rozhodnutím Vlády České republiky ukončuje prezenční výuka  a přechází se na distanční výuku na 1. i 2. stupni základní školy. 

K této distanční výuce jsme vytvořili informace, které jsou přílohou této aktuality. 

Týden 14. - 16. 10. 2020 

1. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

 •   1. -  3. ročník - učivo zadáno, třídní učitelé navážou komunikaci s rodiči (bez Vaší pomoci se neobejdeme, děkujeme)
 •   4.  - 5 . ročník - učivo zadáno, třídní učitelé začnou postupně využívat nástroje distanční výuky - Gmail, Meet, Učebny 

2. stupeň - výuku koordinují třídní učitelé 

 • 6. - 7. ročník - učí se dle zadaného rozvrhu, online videokonference  a studijní materiály zajišťují vyučující (Gmail, Meet, Učebny) 
 • 8. - 9. ročník - učivo zadáno, zítra doplníme a zveřejníme rozvrhy online videokonferencí 

Týden 19.  - 23. 10. 2020

1. stupeň - výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelů 

2. stupeň  - upravené rozvrhy pro jednotlivé třídy  budou zveřejněny do pátku 16. 10 .2020

Školní stravování 

 Dle školského zákona mají žáci, kteří se vzdělávají distanční formou nárok na dotovaný oběd (viz příloha) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do středy 14. 10. 2020 do 7:30 hodin.

Nástupy na oběd:

 • přihlášení žáci  - nástup od 11:30 hodin 
 • studenti  gymnázia - nástup na oběd  od 12:00 hodin 

Ošetřovné

Škola již nevystavuje potvrzení o ošetřovném. Dle vyjádření MPSV bude potvrzení školy nahrazeno čestným prohlášením rodiče. Informace MPSV naleznete zde  .

Krizová škola

Naše škola je určena v krizovém plánu Jihočeského kraje jako místo, kde je poskytnuta péče​ dětem rodičů vyjmenovaných v zákoně o krizovém řízení. Prosím, pokud patří do této skupiny, je možno se přihlásit řediteli školy tel. 775 700 060. 

Vážení rodiče, víme, že situace je pro nás všechny neočekávaná, ale věříme, že společně vše zase zvládneme. 

12. 10. 2020 Informace k distanční výuce

Dobrý den, vážení rodiče, 

   jak jsme Vás informovali, v tomto týdnu od 12. - 16. 10. 2020 mají 6. a 7. ročníky distanční výuku (tedy to jsme si mysleli, ještě dnes ráno, asi bude všechno jinak).....

Vzhledem k náročnosti organizace (povinnost distanční i prezenční výuky zároveň) bude výuka zajištěna přes službu Meet  online výuka - videokonference, zadáváním výukových materiálů a  úkolů bude v Učebnách, doplněné e-mailovou komunikací. Popřípadě byly úkoly zadány ve škole v pátek 9. 10. na období dalšího týdne. Po příchodu žáků do školy v dalším týdnu bude distanční výuka hodnocena a bude poskytnuta zpětná vazba.

Rozvrh - určení hodin, které budou  online videokonference, dostali dnes všichni žáci od třídních učitelů na mail. Tento rozvrh není úplně neměnný, učitelé dle vlastního uvážení mohou online výuku změnit, ale žáci vždy dostanou do mailu pozvánku - link na připojení.  Pro ostatní výuku (výuku, plnění úkolů - si určují žáci dle vlastního tempa) platí stávající rozvrh. 

Časy případných online hodin vycházejí ze stávajícího zvonění, není možno měnit z důvodu navazující výuky v 8. a 9. ročníku, tedy: 

 • 1. hodina       7:50 - 835 h
 • 2. hodina       8:45 - 9:30 h
 • 3. hodina       9:45 - 10:30 h
 • 4. hodina     10:40 - 11:25 h 
 • 5. hodina     11:35 - 12:20 h 

Zveřejňujeme tuto informaci s tím, že víme, že asi pravděpodobně od středu bude všechno jinak.  Tak uvidíme......

9. 10. 2020 Stravování žáků v rámci distanční výuky

Vzhledem k dodržování hygienických předpisů  a možnostem  organizace ve školní jídelně stanovujeme nástup na oběd pro žáky, kteří mají v týdnu od 12. 10 -  16. 10. 2020 distanční výuku takto:

 • žáci 6. a 7. tříd naší školy - nástup od 12:00 hodin 
 • pro studenty  gymnázia - nástup na oběd  od 13:30 hodin 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin (je možno volat i v neděli na tel. 775 700 063 p. Jelenová).

 

9. 10. 2020 Organizace výuky od 12. 10. - 23. 10. 2020

Dobrý den, vážení rodiče, 

i když bychom rádi dál učili všechny žáky naší školy v normálních režimu, tedy ve škole,  musíme respektovat včerejší usnesení Vlády České republiky a změnit organizaci výuky v následujících dvou týdnech, a to takto: 

1. stupeň  - výuka beze změn (Hv bez zpěvu), bez sportovních kroužků.

2. stupeň – organizace výuky bude probíhat takto:

a) v týdnu od 12. – 16. října 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů )

b) v týdnu od 19. – 23. 10. 2020

třídy 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně (organizace povinné distanční výuky – dle pokynů vyučujících, třídních učitelů)

třídy 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat prezenčně (výuka bude probíhat ve škole) 

Žákům distanční výuky je stravování automaticky odhlášeno a v případě zájmu o oběd je nutné jej přihlásit do pondělí 12. 10. 2020 do 7:30 hodin (je možno volat i v neděli na tel. 775 700 063 p. Jelenová)

V přílohách přikládáme včerejší rozhodnutí vlády. 

Subscribe to