31.10.2023 Exkurze do zařízení pro nakládání s odpady

jkVe středu 25. 10. navštívili žáci 9. ročníku zařízení pro energetické využití odpadů – spalovnu ZEVO Chotíkov u Plzně. Spalování odpadu se zde využívá k výrobě elektrické energie a pro dodávku tepla do Plzně. Spalovna je v provozu od roku 2016,  používá moderní technologie a splňuje přísné bezpečnostní limity na vypouštěné plyny do ovzduší. Díky spalování při 850°C zde nevznikají jedovaté dioxiny. Žáci navštívili informační centrum a poté následovala krátká prohlídka vnitřních prostor provozu (velín, místnost jeřábníka, spalovací pec). Problematika likvidace odpadů je složitá -  nejdůležitější je zodpovědnost každého z nás – každý můžeme snížit spotřebu, snažit se odpad nevyrábět.

Součástí exkurze na Plzeňsko byla také návštěva hlubinného kaolinového dolu v Nevřeni. V dole se pracovalo v 19. st., dodnes v něm lze obdivovat ruční práci horníků. V zajímavých prostorách se natáčela např. pohádka Čertí brko.

Exkurze se uskutečnila díky finanční podpoře Jihočeského kraje.