21. 3. 2020 - Informace k zápisu do 1. třídy

    Ministerstvo školství ČR zaslalo školám pokyn k organizaci zápisů do 1. tříd pro školní rok 2020/2021.  Jeho celkové znění naleznete v příloze této aktuality. Z pohledu naší školy jsme zahájili technické přípravy k  realizaci zápisu, tak jak to vyžaduje pokyn ministerstva. Veškeré informace zveřejníme v úvodu příštího týdne až připravíme vše potřebné.

    Budeme se snažit, aby rodiče měli dostatečný časový interval pro vyřízení všech administrativních náležitostí spojených se zápisem.

21. 3. 2020 - Další Informace k zájezdu do Velké Británie

V předcházející aktualitě o zájezdu do Anglie dne 16. 3.  jsem slíbil, že budu předávat informace, které se týkají zájezdu. Od té doby se na mě obrátilo několik rodičů, kteří zjišťovali možná řešení. Z daných informací jsem sestavil možnosti řešení, ale v této situaci nikdo nedokáže říci, zda to doopravdy tak bude. Proto konečné řešení je opět na Vašem rozhodnutí. Zde možnosti: 

  1. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4. do Velké Británie, měl by být zájezd zrušen a peníze vráceny

  2. doplatit do celkové částky v termínu - pokud vláda posune zákaz cestování po 28. 4.  Velké Británie, souhlasit s nabídkou náhradního termínu zájezdu podzim 2020

  3. písemně oznámit CK  storno zájezdu do 28. 3. - storno poplatek 50% 

  4. písemně oznámit CK storno po 28. 3. - storno poplatek 75%

  5. spojit se a napsat dopis za všechny rodiče o porušení podmínek, právně podložit, tedy zrušení zájezdu, vrácení peněz 

20. 3. 2020 - Spuštění školního Facebooku

Nově jsme spustili i facebooký profil naší školy, kde se Vám budeme snažit dávat tipy a odkazy na různé online cvičení, domácí výuku a sdílet informace týkající se školství. Odkaz na facebook je zde.

16. 3. 2020 - Informace k prvnímu týdnu domácí výuky

Dnes jsme nahráli na naše webové stránky přehled učiva pro domácí výuku, což je prvním krokem v systému komunikace, který plánujeme.  Dané učivo dává možnost žákům, aby se zorientovali a mohli začít pracovat. Zde se jedná o pasivní způsob, který klade na žáky větší nároky na jejich samostatnost a zodpovědnost.

Předpokládám, že učivo se žáky na 1. stupni budou řešit převážně rodiče společně s dětmi, a věřte, že třídní učitelé jsou připraveni kdykoli Vám pomoci. Neváhejte je tedy kontaktovat emaily či telefonicky. Na 2. stupni bychom chtěli zavést komunikaci přímo mezi učitelem a žákem.  K tomuto kroku však potřebujeme Vaši pomoc. Pro žáky 6., 8., 9. ročníků (žáci 7. ročníků již svoje emaily mají z hodin pracovní výchovy) jsme připravili osobní emaily v systému G Suite. Aktivací tohoto mailu pak budou moci učitelé začít komunikovat přímo se žáky, zadávat jim další úkoly, ukládat  jim podpůrné materiály na sdílený disk Google Drive a v dalších krocích využít, např. videokonference, systém tvorby kurzů Učebna  - Classroom.

Připravili jsme pro Vás jednoduchý manuál, který naleznete pod touto zprávou, popř. v menu po pravé straně.  Prosím o jeho přečtení a založení žákovského Gmailu. Pokud se Vám podaří přihlásit Gmail, zašlete prosím email Vašemu třídnímu učiteli, pro ověření funkčnosti. Emaily na třídní učitele naleznete zde. V případě technických problémů mě prosím kdykoli kontaktujte.

Zároveň máme připraveny ještě i další možnosti komunikace, ale domníváme se, že je potřeba postupovat postupně a systematicky.   

Předem Vám, všem rodičům za všechny učitele školy děkuji za spolupráci, vážím si Vašeho zájmu. Stejně jako Vy, řešíme tuto situaci poprvé a věřím, že naše spolupráce bude vzájemná.

PaedDr. Martin Hrych

16. 3. 2020 - Zájezd do Velké Británie

Informace pro rodiče:

dle dohody zasílám informace k řešení zájezdu do Velké Británie. I když to nebylo jednoduché, podařilo se nám spojit s panem Klikem z cestovní kanceláře K-Tour www.ckktour.cz.  Tlumočím informace pana Klika, byl to telefonický rozhovor, takže to není úplně autentické, nicméně to bylo asi v tomto znění: 

V současné chvíli, kdyby se vše zlepšilo, tak by zákaz výjezdu přestal platit 12. dubna, ale pan Klik se domnívá, že se zájezd v termínu od 28. dubna neuskuteční. Proto mě požádal, zda bych neinformoval rodiče o tom, že se uvažuje o přeložení termínu zájezdu na podzim 2020 nebo jaro 2021. To předpokládá zaplacení celkové částky za zájezd dle všeobecných podmínek.  V tomto případě by se zájezdu nemohli zúčastni žáci 9. ročníků, kterým by se záloha za zájezd vrátila, ale jen v případě, že by se odloženého zájezdu účastnil dostatečný počet žáků (35-40).  Rodiče nemají cestovní kancelář kontaktovat telefonicky, ale v případě, pokud chtějí uplatnit bod číslo 6 dle Storno všeobecných podmínek, mají zaslat cestovní kanceláři email (uveden na stránkách K-tour) nebo poslat oznámení písemně. Pan Klik Vás žádá o zvážení obou možností a v každém případě o zaslání Vašeho rozhodnutí.

Ještě jednou uvádím, že smluvní vztah na zájezd je uzavřen mezi cestovní kanceláří K-Tour a Vámi rodiči.  Slíbil jsem panu Klikovi, že Vám výše uvedené informace předám. A protože  se jedná o zájezd pro žáky naší školy, nezříkám se další pomoci při komunikaci a řešení situace.

PaedDr. Martin Hrych

15. 3. 2020 - Spuštění nového webu

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni jsme se rozhodli spustit novou verzi našich webových stránek. K tomuto kroku nás vedla současná situace, kdy je zapotřebí rychle předávat aktuální informace, a to jak rodičům, tak žákům ohledně studijních materiálů. Jsme si vědomi toho, že stránky nejsou zcela finálně dokončeny, nicméně použití redakčního systému nám umožňuje rychlou administraci webu a stránky jsou též uzpůsobeny pro mobilní telefony a tablety.    

15. 3. 2020 - Žádost o ošetřovné

Rodiče, kteří mají zájem o vystavení dokladu žádáme, aby nám napsali na email: sekret@zsmilevsko.cz jméno, příjmení žáka a třídu, kterou žák navštěvuje a uvést datum – od kdy požadujete nastoupit k ošetření dítěte.

Doklad Vám následně zašleme elektronicky (tuto variantu preferujeme). Osobně si můžete doklad vyzvednout v kanceláři školy každý den od pondělí 16.3. 2020 od 8.00-12.00 hod.

15.3.2020 - Program ČT Učítelka

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. V úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Odkaz na jednotlivé díly je na adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ . Bližší popis programu je zde.

ucitelka

 

Subscribe to