14. 3. 2024 Představení projektu 6.B

V rámci programu Škola pro udržitelný život se zaměřením na klimatickou změnu plní žáci 6.B po celý školní rok úkoly podle zadané metodiky. Zamysleli se nad vlivem klimatické změny v našem městě a navrhují konkrétní adaptační a mitigační opatření, která přispějí ke zmírnění dopadů klimatických změn. Své dosavadní výsledky představili 12. 3. vedení školy a vedení Městského úřadu v Milevsku v prostorách radnice. V příjemném prostředí a přátelské atmosféře provedli všechny přítomné dosavadní prací v projektu. V letošním roce se zabývali problematikou dopravy kolem školy, Milevským potokem v Bažantnici, parkovištěm u viaduktu a novou průmyslovou zónou v Dukelské ulici. Žáky teď čeká 26. 3. setkání v Praze, kde budou své návrhy představovat dalším zapojeným školám. Na závěr proběhne realizace výzvy Týden bez aut a pořízení stojanu na kola před budovu školy.