30. 10. 2020 Rozvrhy a týdenní plány pro týden 2. 11. - 6. 11. 2020

Dobrý den, 

dnes je již jisté, že  v týdnu od 2. - 6. 11. 2020 se žáci nevrátí k prezenční výuce.

Bohužel tedy musíme pokračovat v distanční výuce.  

Níže jsou přiloženy rozvrhy pro 2. stupeň, popř. na odkaze zde.

 • Žluté políčko v rozvrhu znamená on-line výuku. Odkaz na připojení zašle žákům vyučující tohoto předmětu
 • Bíle políčko v rozvrhu znamená, že se žáci vzdělávají sami dle zadaných úkolů, popř. bude upřesněno vyučujícím

Týdenní plány pro 1. stupeň naleznete na odkaze zde.

I v tomto týdnu mohou žáci na distanční výuce odebrat oběd: 

 • přihlášení žáci  - nástup na oběd od 11:30 hodin 
 • studenti  gymnázia - nástup na oběd  od 12:00 hodin 

I když distanční výuka nemůže plně nahradit tu klasickou prezenční, věřte, že se snažíme, aby byla co nejkvalitnější.

Děkujeme všem rodičům, že nám v naší práci pomáhají. Bez Vás to nejde a společně to zvládneme. 

30. 10. 2020 Zapojení do projektu Daruj notebook

Naše škola se dnes zapojila do projektu "Daruj notebook", který vyhlásil Český červený kříž JčK. Principem je vytvoření poptávky na ICT techniku, kterou bychom po získání mohli zapůjčit žákům, kteří by ji využili k distanční výuce.

Stránky projektu si můžete prohlédnout na www.darujnotebook.cz.

Děkujeme všem případným dárcům, že nám pomohou zajistit distanční výuku pro všechny naše žáky. 

2. 11. 2020 Jak na distanční výuku

    S pojmy distanční výuka nebo hybridní výuka se nyní budeme setkávat již natrvalo. Stanou se nedílnou součástí prezenční "normální" výuky, např. v případě, kdy žák bude nemocný nebo z nějakého důvodu bude nepřítomný ve škole. Tento systém výuky využije a připojí se online do své třídy, kde bude moci sledovat vyučování, stane se jejím virtuálním žákem. 

    Chtěli bychom se s Vámi rodiči, žáky i učiteli podělit o pár našich rad a doporučení na technické vybavení pro tyto  formy výuky.  Výukové platformy pro distanční výuku, které školy využívají jsou různé, nicméně  technické vybavení je obdobné. Finální rozhodnutí a jeho pořízení je samozřejmě na samotných rodičích. 

Článek jsme rozdělili na tři části: 

 1. Potřebné vybavení
 2. Doporučený nákup ICT techniky pro distanční výuku
 3. Přehled online a komunikačních nástrojů

28. 10. 2020 Den vzniku samostatného československého státu

Píše se rok 1918, skončila 1. světový válka, Rakousko - Uhersko se rozpadá a vzniká samostatný československý stát. U jeho zrodu stojí muž, jehož jméno nese naše škola - Tomáš Garrigue Masaryk. Můžeme najít nějakou paralelu se současnou situací a názory T. G. Masaryka? Jak by se asi postavil k současnému problému, jak by ho řešil? Těžko říci, ale byl to muž činu, takže bychom se možná divili, kdyby tu dnes byl ...

 Pojďme si připomenout jeho některé citáty:

 • Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.
 • Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti.

A také něco o škole: 

 • Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

1. září jsme na škole odhalili plaketu T. G. Masaryka, na které stojí "Pravda vítězí".

Prosím, pojďme se zkusit chovat každý den tak, abychom naplňovali odkaz tohoto citátu a dávali tak ten správný příklad svému okolí ... Vždyť to není tak těžké, abychom jsme se řídili dle dalšího doporučení našeho prvního pana prezidenta:  "Nebát se a nekrást".

23. 10. 2020 Doporučení pana ministra k podzimním prázdninám

Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu není školní výuka, proto se věnujte odpočinku, zvyšujte imunitu a relaxujte.

Byli jsme požádáni, abychom předali informace od pana ministra, které se týkají chování v době podzimních prázdnin. Zajisté si uvědomujeme vážnost současné situace, prosíme Vás tedy o dodržování nastavených pravidel.

Všichni máme zájem na tom, abychom se co nejdříve vrátili k normální školní docházce. Doufáme, že společnými silami a zodpovědným přístupem tuto situaci zvládneme.

22. 10. 2020 Zprovoznění Google aplikací na zařízení s Android a iOS

Občas se můžete setkat s nefunkční aplikací Meet a Učebna na mobilních telefonech a tabletech. Problém spočívá v tom, že tyto aplikace vyžadují zámek obrazovky (ochranu zařízení) a to kódem, gestem či otiskem prstu. To lze nastavit v nastavení telefonu či tabletu. Zároveň jsme sepsali několik tipů na zprovoznění těchto dvou aplikací.  Více zde. V případě přetrvávajích problémů nás samozřejmě můžete kontaktovat na podpora@zsmilevsko.cz.

17. 10. 2020 Rozvrhy a týdenní plány pro týden 19. 10. - 23. 10. 2020

Níže jsou přiloženy rozvrhy pro 2. stupeň, popř. na odkaze zde.

 • Žluté políčko v rozvrhu znamená on-line výuku. Odkaz na připojení zašle žákům vyučující tohoto předmětu
 • Bíle políčko v rozvrhu znamená, že se žáci vzdělávají sami dle zadaných úkolů, popř. bude upřesněno vyučujícím

Týdenní plány pro 1. stupeň naleznete na odkaze zde.

16. 10. 2020 Distanční výuka začala........

Dobrý den, vážení rodiče, milí žáci, 

   máme za sebou první tři dny distanční výuky.  Když jsme začínali na jaře s výukou v rámci G-Suite aplikací (Gmail, Učebna, Meet Disk), říkali jsme si, že jsme nalezli systém, jak dostat k žákům výukové materiály, jak s nimi komunikovat.  Pokud se podíváme na věkové zvláštnosti dětí školního věku,  můžeme zde najít asi tři skupiny, ke kterým musíme v rámci distanční výuky přistupovat rozdílně.

 1.   žáci 2. stupně - žáci jsou samostatní, ICT zdatní, učitel vytváří podporu, motivuje, hodnotí  
 2.   žáci 4. - 5. ročníku 1. stupně - žáci potřebují velkou podporu ze strany učitelů často i podporu ze strany rodičů (ICT znalosti jsou začínající), ale při podpoře to žáci zvládají,  
 3.   žáci 1. - 3. ročníku 1. stupně - při distanční výuce se neobejdeme bez pomoci Vás, rodičů (nelze využít ICT znalosti dětí, nutno využít ICT znalostí přes Vás rodiče), učitelé musí použít jiné cesty a způsoby

Věřte, že si uvědomujeme, že Vaše situace je nelehká a vůbec Vám ji nechceme komplikovat. Do distanční výuky jsme tento týden kromě klasické videokonference přes počítač v Meetu zapojili i online přenos přímo ze tříd 2. stupně, kdy učitelé přímo před tabulí žákům vysvětlují látku. Věřte, že ani pro ně to není lehké a někdy ani příjemné, ale myslíme si, že alespoň takto zprostředkovaný "osobní " kontakt žáci - učitel je velmi důležitý. V příštím týdnu bychom chtěli přenosy vyzkoušet pro žáky  4. - 5. ročníku 1. stupně. Nejvíce nám dělají starosti naši nejmenší 1. - 3. ročníky. Paní třídní učitelky se spojili s rodiči a myslím, že spolupráce funguje. Také pro rodiče těchto ročníků bychom chtěli vyzkoušet online přenos. Uvidíme. 

V případě, pokud byste potřebovali pomoci, jsou učitelé připraveni k telefonickým, mailovým, whatsappovým  konzultacím v dopoledních hodinách ve škole, ale samozřejmě i později.  

Na níže uvedených fotkách je vybavení k online přenosu notebooky, webkamery, stativy, bezdrátové mikrofony a spousta propojovacím, prodlužovacích, přechodových a napájecích kabelů.

Přejeme pěkný víkend a přejme si, ať tuto techniku využíváme co nejkratší čas. 

14. 10. 2020 ROZVRHY pro 8. a 9. ročníky

 • Rozvrhy pro 8. a 9. ročníky na 15. a 16. 10. 2020
 • Žluté políčko v rozvrhu znamená on-line výuku. Odkaz na připojení zašle žákům vyučující tohoto předmětu.
 • Bíle políčko v rozvrhu znamená, že se žáci vzdělávají sami dle zadaných úkolů popř. bude upřesněno vyučujícím

14. 10 2020 Výkup kaštanů a žaludů - ZMĚNA

Vzhledem k epidemiologické situaci nemůže proběhnout výkup kaštanů a žaludů dne 22. 10. 2020.

Nasbírané kaštany a žaludy můžete prodat přímo v zahradnictví v Orlíku nad Vltavou (č. p. 133) – pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin. Je možné se domluvit telefonicky: p. Kuzdas, tel.: 724 217 060.

Výkupní cena kaštanů je 5,- Kč a cena žaludů byla navýšena na 15,- Kč.

Dále vykupuje kaštany a žaludy firma „BURDA lesní školky“ na Staňkově u Milevska za stejnou cenu, a to každou středu a pátek od 16. do 17. hodiny. Kontakt: 727 940 970.

Od žáků, kteří mají nasbírané menší množství, budou kaštany a žaludy odkoupeny začátkem listopadu (pravděpodobně 4. 11. 2020).

Subscribe to