8. 1. 2021 - 1. A si užívá zimu

Všem nám velmi chybí tělesná výchova.

Díky sněhové nadílce jsme si konečně mohli užít společný pohyb a vydovádět se na čerstvém vzduchu.

A že nám to prospělo, dosvědčily červené tváře, úsměvy na tvářích a vylízané talíře na obědě.

7. 1. 2021 Informace pro rodiče 8. a 9. ročníků - OnLine Burzy škol

Ve dnech 12. - 14. 1. 2020 se uskuteční Burza škol JHK, která vzhledem k současnému stavu proběhne netradičně v režimu on - line. 

Pokud tedy chcete získat informace o střední škole či učilišti, které Vás zajímají, už nyní se můžete podívat na stránky akce:  burzyskol.cz 

Další informaci k této akci, ale i k dalšímu průběhu přijímacího řízení v roce 2021 Vám zašle paní výchovná poradkyně Mgr. Štěpánka Kadlecová prostřednictvím třídních učitelů 8. a 9. ročníků.

Současné aktuální informace k přijímacímu řízení můžete najít na stránkách ministerstva školství: Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky?

Pan ředitel Střední školy informatiky a ekonomie Pardubice, Ing. Jiří Formánek vytvořil portál www.burzyskol.cz.

Chtěli bychom Vás na něj upozornit, protože zde naleznete kromě termínů všech online burz ve všech krajích a okresech i další doplňující informace o školách (inspekční zprávy, výsledky maturit, atd.).  Dokonce je možné se přímo se školami spojit pomocí online schůzek (Teams, Meets). 

V případě potřeby je možno kontaktovat paní výchovnou poradkyni na mailu:  s.kadlecova@zsmilevsko.cz.

31. 1. 2020 Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, 

velmi nás mrzí, ale vzhledem k vyhlášení 5. stupně PES  (27. 12. 2020) dochází ke změně provozu školy od 4. 1. 2021.

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku

-prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektiv jedné třídy)

-výuka bude probíhat podle rozvrhu třídy, je zakázán zpěv a sportovní činnosti, hodiny HV a TV budou určeny pro doplnění učiva, v případě dobrého počasí je doporučen pobyt v přírodě při zachování homogenních skupin žáků

- žáci by se měli tepleji obléci, ve třídách se bude častěji větrat

- žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

Distanční výuka žáků 3. a 9. ročníku

- pro ostatní žáky bude probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem

Školní družina

Od 4. 1. 2021 bude pro žáky 1. a 2. tříd otevřena i školní družina. Provoz bude zajištěn ráno od 6:30 hodin a odpoledne do 16:00 hodin. Družiny budou umístěny vždy ve stejné místnosti jako odpovídající kmenová třída.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. ročníku (prezenční výuka) mají obědy automaticky přihlášeny. Žáci se budou stravovat ve školní jídelně po skončení dopoledního vyučování.

Žáci od 3. do 9. ročníku (distanční forma) mají obědy automaticky odhlášené. Pokud budou mít o obědy zájem, je potřeba se k odběru přihlásit u vedoucí školní jídelny paní Sládkové 775 700 064.

30. 12. 2020 Pokyn hejtmana Jihočeského kraje

Oznamujeme, že na základě pokynu hejtmana Jihočeského kraje č. 41  bude naše škola opět zajišťovat péči o děti ve věku od 3 - 12 let pro zaměstnance vybraných skupin, které jsou vyjmenovány v pokynu hejtmana. 

Činnost "krizová" škola zahájí od 4. 1. 2020 v čase od 6:30  ve školní družině. 

Činnost je rozdělena na:

a) výchovně vzdělávací činnost  - žáci plní úkoly distanční výuky dle zadání od své  kmenové školy s možností on-line přenosů (notebooky)

b) volnočasové aktivity 

Děti mají zajištěno stravování i pitný režim. 

V případě Vašeho zájmu o využití péči o děti volejte 775700060, 775700063 a prosíme o vyplnění Přihlášky, kterou naleznete v příloze. 

22. 12. 2020 PF 2021

Vážení rodiče, žáci, kolegyně  a kolegové, přátelé, 

končí rok 2020, který se do historie zapíše možná slovy podivný, zvláštní, překvapivý...

Od jara nám nastavoval situace, s kterými jsme se v životě ještě nesetkali. 

Museli jsme na ně reagovat, učit se, hledat cesty, jak vše zvládnout. 

Rok ukázal, že se daná situace zvládnout dá, že  když chceme, dokážeme se posunout, naučit se novým věcem, komunikovat a pomáhat si navzájem.  To je určitě pozitivní zjištění. 

I když posun v distanční výuce, který jsme od jara udělali, je jistě obrovský, víme, že jsou ještě oblasti, které čekají na zlepšení. 

Dovolte mi, abych v této chvíli poděkoval všem, kteří byli s námi, pomáhali nám a podporovali nás.

Děkuji rodičům, prarodičům,  žákům, ale i všem pracovníkům školy. 

Přeji Vám všem krásné svátky vánoční, hodně zdraví a nový rok 2021 ať je plný běžných a obyčejných věcí...

Martin Hrych, ředitel  školy 

17. 12. 2020 Volné dny 21. a 22. 12. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

Vláda zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních škol a účastníků ve školní družině, ve školním klubu podle školského  zákona č. 561/2004 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny.

Podle ustanovení § 184a školského zákona není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem

V tyto dny nebude v provozu školní družina a nebude poskytováno stravování (obědy jsou automaticky odhlášeny).

Informace k nástupu žáků po vánočních prázdninách budou upřesněny dle aktuálních pokynů MŠMT.

9. 12. 2020 Slabikáře v 1. třídách

I přes měsíční výpadek v prezenční výuce se prvňáčci dočkali! V pondělí 7. prosince obdrželi z rukou pana ředitele Slabikáře. Všichni ukázali, jak již dokáží číst slabiky a přednesli několik básniček k již probraným písmenkům. Celí natěšení pak listovali svými novými Slabikáři. A hurá do další práce!

Subscribe to