Aktuální informace

 

16. 11. 2021 Třídní schůzky

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky:

  • Termín: 23. 11. 2021
  • Způsob:  prezenční - nutno se prokázat bezinfekčností dle mimořádného opatření MZd ČR
  • Čas: 1. stupeň.  15:00 hodin,  2. stupeň -  15:15 hodin 

Při vstupu je potřeba provést dezinfekci rukou a po celou dobu pobytu v budově  je potřeba mít nasazený respirátor. 

Po příchodu do třídy bude provedena prezence a kontrola bezinfekčnosti:

  • předložení PT-PCR testu ne starší 72 hodin 
  • předložení POC (antigenního) testu ne starší 24 hodin 
  • rodič je očková a předloží národní certifikát (od očkování uplynulo nejméně 14 dní)
  • rodič prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní

Pokud se rodič nemůže prokázat jedním z výše uvedených bodů, domluví si v tomto případě individuální schůzku s třídní učitelkou.   

Příloha Velikost
tridni_schuzka_23_11_2021_priloha.docx 17.09 KB