Zaměstnanci školy

  Ředitel: 

  PeadDr. Martin Hrych

  Zástupce ředitele:  

  Mgr. Marie Jelenová

 

  Pedagogové - 1. stupeň:

1. Mgr. Bezoušková Jitka  j.bezouskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Ctiborová Hana h.ctiborova@zsmilevsko.cz
3. Mgr.et Mgr. Finková Kamila - speciální pedagog k.finkova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Huďová Veronika v.hudova@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Kabátová Ilona i.kabatova@zsmilevsko.cz
6. Mgr. Kahounová Jana j.kahounova@zsmilevsko.cz
7. PaedDr. Kolářová Iva i.kolarova@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Koutníková Miroslava m.koutnikova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Marelová Jana j.marelova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Nováková Štěpánka s.novakova@zsmilevsko.cz
11. Bc. Pospíšilová Věra Dis. v.pospisilova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Syrovátková Eva e.syrovatkova@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Šmelcová Pavla p.smelcova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Vavříková Magdalena m.vavrikova@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Wegschmiedová Hana h.wegschmiedova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. et Mgr. Zelenková Andrea a.zelenkova@zsmilevsko.cz


   Pedagogové - 2. stupeň:

1. Mgr. Dolejšková Alena  a.dolejskova@zsmilevsko.cz
2. Mgr. Eretová Jana j.eretova@zsmilevsko.cz
3. Mgr. Dvořáková Lenka l.dvorakova@zsmilevsko.cz
4. Mgr. Haluška Miloš m.haluska@zsmilevsko.cz
5. Mgr. Honzíková Miroslava m.honzikova@zsmilevsko.cz
6. PaedDr. Hrych Martin – ředitel, metodik ICT hrych@zsmilevsko.cz
7. Mgr. Jelenová Marie – zástupce ředitele zastupce@zsmilevsko.cz
8. Mgr. Jelínková Ilona i.jelinkova@zsmilevsko.cz
9. Mgr. Kadlecová Štěpánka s.kadlecova@zsmilevsko.cz
10. Mgr. Kotalíková Hana h.kotalikova@zsmilevsko.cz
11. Mgr. Kotalíková Irena i.kotalikova@zsmilevsko.cz
12. Mgr. Kutnohorská Dominika d.kutnohorska@zsmilevsko.cz
13. Mgr. Machartová Zdeňka z.machartova@zsmilevsko.cz
14. Mgr. Mareš Jaroslav j.mares@zsmilevsko.cz
15. Mgr. Meuerová Ludmila l.meuerova@zsmilevsko.cz
16. Mgr. Mitísková Karolína k.mitiskova@zsmilevsko.cz
17. Mgr. Michalec Václav v.michalec@zsmilevsko.cz
18. Mgr. Palusová Veronika v.palusova@zsmilevsko.cz
19. Mgr. Pikousová Adéla a.pikousova@zsmilevsko.cz
20. Mgr. Pillerová Jitka - školní metodik prevence j.pillerova@zsmilevsko.cz
21. Mgr. Škochová Ludmila l.skochova@zsmilevsko.cz
22. Mgr. Schorníková Soňa s.schornikova@zsmilevsko.cz
23. Mgr. Soldátová Lenka l.soldatova@zsmilevsko.cz
24. Mgr. Šimečková Jana j.simeckova@zsmilevsko.cz
25. Mgr. Tomášková Pavlína p.tomaskova@zsmilevsko.cz

 

   Asistentky pedagoga:

1.   Bc. Dlouhá Ivana
2.   Jordanová Lucie
3.   Kalinová Ivana
4.   Bc. Kosíková Jana
5.   Lidinská Tereza
6.   Ševčíková Drahomíra
7.   Vavříková Eliška
8.   Zemanová Zuzana
9.   Pavla Capůrková
10.   Kristýna Kadlčíková

 

   Školní družina - vychovatelky:

1.   Hejná Dita
2.   Nováková Ivana
3.   Kramperová Pavlína


   Školní jídelna:

1.   Sládková Jana – účetní ŠJ
2.   Jáchymová Václava - hlavní kuchařka
3.   Kašparová Petra - kuchařka
4.   Šabatková Jana - kuchařka
5.   Jiroušková Ladislava - kuchařka
6.   Bauerová Květoslava - kuchařka
7.   Peštová Věra - kuchařka
8.   Koutníková Zuzana - kuchařka

 

   Správní zaměstnanci:

1.   Baše Miroslav - školník
2.   Kubíček Jiří - údržbář
3.   Táborová Radka - sekretářka, hospodářka školy
4.   Ing. Jezlová Jana - mzdová účetní
5.   Kučerová Eva - uklízečka
6.   Křížová Drahomíra - uklízečka
7.   Šoulová Lenka - uklízečka
8.   Smrtová Ivana - uklízečka
9.   Vodňanská Lenka - uklízečka