Přehled ředitelů škol

 

   V malém přehledu předkládám váženému čtenářstvu přehled lidí, kteří se pokoušeli otáčet hlavou školy.

 
1924 - 1926 Josef Šmerák
1927 - 1927 (1.1.-x.8.) František Fučík 
1927 - 1935 Bohumír Beneš
1935 - 1939 Karel  Dolista
1939 - 1939 (x.9-9.10.) František Mladý
1939 - 1940 Václav Grill
1940 - 1942 Bedřich Zítek
1943 - 1945 Václav  Grill
1945 - 1950 Bedřich Zítek 
1950 - 1951 Jan Vacek
1951 - 1953 František Zeman 
1954 - 1956 Josef Zima
1956 - 1962 František Zeman
1962 - 1968 Rudolf Pravda
1968 - 1970 Josef Nesporý
1970 - 1977 František Zeman
1977 - 1991 Jiří Ira
1991 - 1998 Marie Kovářová
1998 - ...     Martin  Hrych
 

   Jakožto přílohy dokládám historické to fotografie, které mnohému snad napoví a připomenou děj let minulých.
 

učitelský sbor r.1937   ředitel školy r.1937
 

   Prosím čtenářstvo, aby mé psaní bralo jako záznam o škole a odpustilo mi nepřesnosti, kterých jsem se, ač nerad a mimoděk, mohl nadít. Jakékoliv novinky či doplňky k historii naší školy ať ústně, písemně či jinou cestou vítány.