21. 3. 2020 - Informace k 2. týdnu (23. 3. - 27. 3. 2020) domácího vzdělávání

Jak  bylo v předcházejících aktualitách uvedeno, chceme postupovat systémově. V prvním týdnu jsme nastavili komunikace. Učitelé prošli vzdělávacími webináři a začínají pracovat na online výuce. Tento týden jsem tedy připravili následující systém předávání učiva žákům a na druhé straně systém, jak a kam budou žáci úkoly odevzdávat. Prosím, zde jsou informace:

Kde najdou žáci, rodiče zadání:

Na stránce školy v sekci Týdenní úkoly, když rodič popř. žák klikne na svou třídu, se dostane do prostředí sdíleného disku. Zde nalezne adresáře s jednotlivými ročníky, dále adresáře předmětů a soubor s týdenním plánem. Tento týdenní plán Vám zašlou třídní učitelé duplicitně na Vaše emailové adresy. Do adresářů předmětů učitelé nahrávají studijní materiály. Objeví se zde v průběhu pondělí a mohou je do adresáře vložit i během týdne, ale o tom budou žáky vždy informovat.  Struktura je připravena pro všechny ročníky, ale samozřejmě, že v těch ročnících, kde učitelé mají nastavana svá pravidla komunikace, je rodičům předají jinou formu.  Další možnost je, že již učitelé využívají aplikaci Učebna, zde mají připravené materiály i úkoly v této aplikaci a žáky k výuce pozvou sami.

Kam a jak budou žáci (rodiče) ukládat úkoly:

Žáci (rodiče) mají možnost ukládat úkoly několika způsoby:

  • již je nastaven systém komunikace a předávání úkolů mezi rodičem, žáky a učitelem
  • klasickou cestou emailovou komunikací, Whats App, atd.
  • žáci mají aktivní svůj žákovský google účet, na disku Google Drive. Na tomto disku je vytvořen adresář Odevzdané úkoly (ten má stejnou strukturu jako adresář Úkoly na webu), zde žáci odevzdají úkoly do daného ročníku, předmětu. O této možnosti je bude informovat vyučující daného předmětu
  • učitel využívá Google Učebnu - kompletní systém zadání i kontroly úkolů.

Učitelé vždy dopředu vyberou, jakou formu pro danou třídu a konkrétní předmět odevzdání preferují.  V případě nejasností prosím nejprve komunikujte s učiteli, jejich emaily zde.

Technické předpoklady pro využití aplikací google:

  • přístup k internetu - možnosti: kabel, wi-fi, wifi vytvořená hotspotem z mobilních dat, mobilní data
  • google žákovský účet
  • osobní počítač - prohlížeč nejlépe Google Chrome
  • tablet, popř. mobil. Zde je zapotřebí stáhnout zdarma Google aplikace z Google Play v případě OS Android a z AppStoru v případě iOS.

 Víme, že většina rodičů i žáků přistupuje k výuce zodpovědně, toho si vážíme a děkujeme.

Disk Google

 

Přehledy učiva na 2. týden budou doplněny během pondělí 23.3.2020