Aktuální informace

16. 3. 2020 - Informace k prvnímu týdnu domácí výuky

Dnes jsme nahráli na naše webové stránky přehled učiva pro domácí výuku, což je prvním krokem v systému komunikace, který plánujeme.  Dané učivo dává možnost žákům, aby se zorientovali a mohli začít pracovat. Zde se jedná o pasivní způsob, který klade na žáky větší nároky na jejich samostatnost a zodpovědnost.

Předpokládám, že učivo se žáky na 1. stupni budou řešit převážně rodiče společně s dětmi, a věřte, že třídní učitelé jsou připraveni kdykoli Vám pomoci. Neváhejte je tedy kontaktovat emaily či telefonicky. Na 2. stupni bychom chtěli zavést komunikaci přímo mezi učitelem a žákem.  K tomuto kroku však potřebujeme Vaši pomoc. Pro žáky 6., 8., 9. ročníků (žáci 7. ročníků již svoje emaily mají z hodin pracovní výchovy) jsme připravili osobní emaily v systému G Suite. Aktivací tohoto mailu pak budou moci učitelé začít komunikovat přímo se žáky, zadávat jim další úkoly, ukládat  jim podpůrné materiály na sdílený disk Google Drive a v dalších krocích využít, např. videokonference, systém tvorby kurzů Učebna  - Classroom.

Připravili jsme pro Vás jednoduchý manuál, který naleznete pod touto zprávou, popř. v menu po pravé straně.  Prosím o jeho přečtení a založení žákovského Gmailu. Pokud se Vám podaří přihlásit Gmail, zašlete prosím email Vašemu třídnímu učiteli, pro ověření funkčnosti. Emaily na třídní učitele naleznete zde. V případě technických problémů mě prosím kdykoli kontaktujte.

Zároveň máme připraveny ještě i další možnosti komunikace, ale domníváme se, že je potřeba postupovat postupně a systematicky.   

Předem Vám, všem rodičům za všechny učitele školy děkuji za spolupráci, vážím si Vašeho zájmu. Stejně jako Vy, řešíme tuto situaci poprvé a věřím, že naše spolupráce bude vzájemná.

PaedDr. Martin Hrych

Příloha Velikost
Přihlášení na G-suite 1.38 MB