Projekty školy


    Šablony OP VVV pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko

 • Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
  popis projektu    Šablony OP VVV pro 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko II

 • Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
  popis projektu    Projekt 1. ZŠ TGM - MAS - IROP 68

 • Integrovaný regionální operační program 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání
  popis projektu    PROJEKT - Rozvoj technického vzdělání v Jihočeském kraji

 • Naše škola je zapojena do projektu, který realizuje SOŠ a SOU Milevsko. Projekt byl zahájen v září 2013 a více podrobností o projektu můžete nalézt na stránce:
  Projekt Rozvoj technického vzdělání


    PROJEKT - EU peníze školám

   PROJEKTY SIPVZ

 • Projekt - rozvoj ICT znalostí vybraných skupin obyvatelstva 2006/07
  Cíl projektu, jednotlivé moduly, definice ukazatelů dosažení cílové stavu, rámcový časový harmonogram, dokumenty ke stažení a další doplňující informace

 • Rozvojové projekty - v rámci informačního centra SIPVZ
  Řád obsahující práva školy, rodičů a studentů

 • Pilotní projekty - v rámci SIPVZ
  Řád obsahující práva školy, rodičů a studentů


 • Školení pedagogů
  Naše škola je oficiálním držitelem certifikátu SIPVZ, čímž se stává školícím střediskem pro výuku pedagogů v oblasti informační gramotnosti P a P0.

    OSTATNÍ PROJEKTY

 • Program Socrates
  Jedná se o Mezinárodní projekt

 • Program Comenius
  projekt

    AKTIVITY ŠKOLY

 • Školení národní počítačové gramotnosti NPPG
  školení a kurzy

 • Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce
  Kurzy pro uchazeče z Úřadu práce

 

 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko