15. březen 2020 

Spuštění nového webu

Vážení rodiče,

  k dnešnímu dni jsme se rozhodli spustit novou verzi našich webových stránek. K tomuto kroku nás vedla současná situace, kdy je zapotřebí rychle předávat aktuální informace a to jak rodičům, tak žákům ohledně studijních materiálů. Jsme si vědomi toho, že stránky nejsou zcela finálně dokončeny, nicméně použití redakčního systému nám umožňuje rychlou administraci webu a stránky jsou též uzpůsobeny pro mobilní telefony a tablety.
Nové stránky naleznete na adrese www.zsmilevsko.cz/web

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  12. březen 2020 

Organizační informace

- kancelář školy bude v pátek 13. března otevřena od 8 - 14 hodin
- obě tělocvičny školy jsou uzavřeny i pro odpolední mimoškolní aktivity (doporučení Bezpečnostní rady ORP Milevsko)
- připravujeme komunikační kanály pro předávání, ale i kontrolu studijních materiálů mezi školou, rodiči a žáky
- v případě potřeby máme pro rodiče připravenu Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  10. březen 2020 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - uzavření školy

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel 1. základní školy T. G. Masaryka Milevsko o uzavření budovy školy od 11. března do odvolání. Žákům je po celou dobu uzavření školy zakázán vstup do budovy. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci se řídí až do odvolání pokyny vedení školy.

Informace pro rodiče:
- uzavřena škola, školní družina i školní klub
- školní jídelna nevaří a obědy budou po dobu trvání opatření žákům automaticky odhlášeny
- vyučující připraví žákům studijní materiály, které jim budou elektronicky zaslány, umístěny na webových stránkách školy v pondělí 16. 3. 2020
- tento týden probíhají jarní prázdniny, provozní hodiny kanceláře ve středu 11. 3. od 8 - 15 hodin, jinak čt, pá po telefonické domluvě
- provozní doba kanceláře od pondělí 16. března: pondělí - čtvrtek 8 - 16 hodin, pátek 8 - 14 hodin
- v případě potřeby Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let je formulář k dispozici níže, případně v kanceláři.

Písemné znění vyhlášení vlády ČR naleznete zde.

Informace České správy sociálního zabezpečení, které se týkají karantény a nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, neleznete zde.

Formulář ve formátu pdf - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je ke stažení zde.

Formulář ve formátu doc (možnost vyplnění na PC) - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je ke stažení zde.

Vyjádření Ministerstva školství k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol naleznete zde.

Prosím, sledujte stránky školy, budeme se snažit co nejrychleji informovat o nových skutečnostech.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  6. březen 2020 

Bruslení
Ve středu 19. února si žáci IV. B a IV. C prověřili své bruslařské dovednosti na zimním stadionu. O pády a modřiny nebyla nouze, ale přesto zažili spoustu legrace.


  

  

  

  

  5. březen 2020 

Informace z krajské hygienické stanice
Krajské hygienická stanice dnes vydala informaci k zahraničním cestám do vybraných oblastí a k povinnosti hlásit tuto skutečnost krajské hygienické stanici. V této souvislosti apelujeme na rodiče, aby k této problemtice přistupovali odpovědně, a v případě, kdy si nebudou jisti, preventivně děti neposílali do školy, kontaktovali KHS a nechali je v domácím prostředí 14 dnů. O této situaci informovali školu, v těchto případech se jedná o omluvenou absenci. Vážnost této informaci zvyšuje i fakt, že je před námi týden jarních prázdnin, kdy rodiny mohou odjíždět na různé dovolené.
Informaci z krajské hygienické stanice naleznete zde.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  3. březen 2020 

Doporučení MŠMT pro školy při řešení aktuální sitauce
Dnes ráno vydalo MŠMT ČR Doporučení pro školy ke koranoviru. Jeho znění a možné situace a scénáře řešení předkkádáme níže.
Link na stránky MŠMT ČR naleznete zde.

  3. březen 2020 

Plán akcí na měsíc březen
V měsíci březnu proběhne řada akcí, které se snažíme vybírat tak, aby vhodně doplňovaly výuku.
Z plánovaných akcí připomínáme:
- společnost Pohodáři dne 3. března přiváží zeměpisno - naučnou akci na téma Kanada
- ve spolupráci s Městskou knihovnou v Milevsku je pro akce 2. ročníky " Jak číst komiks"
- proběhnou okresní a krajská kola didaktických soutěží z chemie, matematiky,fyziky, přehlídka dětských recitátorů
- v termínu od 9. - 13. března má náš okres jarní prázdniny
- 28. března si připomeneme 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského (1592 - 1670)

Přejeme příjemný březen - měsíc knihy, měsíc blížícího se jara.
Přehled plánovaných na měsíc naleznete zde.

  2. březen 2020 

Informace z KÚ k aktuálnímu stavu
Krajský úřad Jihočeského kraje nás požádal o předání informací žákům ohledně koronaviru (viz. příloha). Na Krajském úřadu Jihočeského kraje bude zřízeno call centrum, které bude v provozu denně od 7:00 do 17:00 hodin. Na telefonní číslo 800 100 450 se můžete obracet s dotazy k uvedené situaci.
Ve škole budou v rámci prevence posílena hygienická opatření.
Příloha z KÚ k přečtení zde.

  28. únor 2020 

Sněhová nadílka
V noci ze čtvrtka 27. února na pátek 28. února Milevsko zasypala největší sněhová nadílka letošní zimy. Při páteční výuce tělesné výchovy jsme si ji chtěli užít, protože předpověď věštila brzké oteplení. A tak jsme vyrazili za školu a celou hodinu jsme se koulovali a stavěli sněhuláky. Prostě jsem si užívali krátký návrat královny zimy :-).


  

  

  

  
učitelé TV

  28. únor 2020 

Indiáni v 1. B
Ukázka z dalšího Indiánský den v 1. B. Děti tak mohly do školy přijít v indiánském oblečení. Výuka probíhala hravou formou pomocí připravených pracovních listů s indiánskou tématikou. Společně si děti při pracovních činnostech vyráběly indiánské čelenky, navlékaly indiánské korále a vyprávěly si o indiánech. Děti si to velmi užily.


  

  

  

  
Mgr. Jana Kahounová

  28. únor 2020 

Indiáni v 1. A
V tomto týdnu se na naší škole v 1. třídách objevili indiáni. Toto téma paní učitelky zajímavě začlenily do všech předmětů, takže děti plnily spoustu úkolů, které je bavily a ani jim nepřišlo, že se vlastně učí.... Tady jsou to konkrétně fotografie indiánů z třídy 1. A.


  

  

  

  
Mgr. Jana Kahounová

  27. únor 2020 

Návštěva Planetária v Českých Budějovicích
V pondělí se všechny 3. třídy vydaly navštívit Planetárium v Českých Budějovicích. Program se skládal ze dvou částí. V kinosále jsme se dozvěděli zajímavosti o Sluneční soustavě, o našem Měsíci a rozšířili jsme si tak znalosti z prvouky, kde právě probíráme Vesmír. Druhá část, která proběhla v nově zrekonstruované kopuli, byla mnohem zajímavější. Díky použití nové digitální technologie jsme se ocitli v hodně vzdáleném Vesmíru, v cizích galaxiích. Zajímavá byla projekce, kdy jsme měli možnost vidět na vlastní oči Vesmír za 1 milion let. Veškeré animace byly podtrženy skvělou hudbou a my byli absolutně fascinovaní a vtaženi do nitra Vesmíru. Úžasný zážitek, který doporučujeme všem! :-)


  

  

  

  

  

  
Mgr. Jana Marelová, Mgr. Andrea Zelenkova Mgr. Magdalena Vavříková

  27. únor 2020 

Masopust v 4. B
V úterý 24. 2. proběhl ve 4. B masopustní den, která byl inspirován masopustním průvodem, který prošel naším městem v sobotu 22. února. Maškary mají v našem městě bohatou tradice a děti si je připomněly rozličnými úkoly napříč všemi předměty. Na první fotografii napsala své postřehy Bára Finková.


  

  

  

  

  

  

Mgr. Eva Syrovátková, třídní učitelka

  24. únor 2020 

Integrovaná tematická výuka v 3. B
V pátek 21. února 2020 byli vpuštěni do 3. B třídy pouze ti žáci, kteří měli na sobě pyžamo. Na začátku každý účastník pyžamové párty obdržel průkazku na plnění úkolů, které jej čekaly. Napříč školními předměty jsme se věnovali výuce, jejíž společným jmenovatelem byl spánek a vše s ním spojené. Všem se nám to líbilo a těšíme se na další akce.


  

  

  

  

  20. únor 2020 

Integrovaná metoda výuky v 2. B
Děti 2. B se v pátek 14. 2. 2020 proměnily na rytíře a dvorní dámy. Integrovaná výuka byla tentokrát zaměřena na vytvoření přátelského prostředí ve třídě bez soutěžení a rivality. Děti plnily zábavnou formou úkoly z Prv, Čj, Ma a Vv a hlavně řešily různé situace, v kterých si mohly vyzkoušet vzájemnou pomoc a sounáležitost ve skupině.


  


Mgr. Hana Wegschmiedová

  19. únor 2020 

Úspěchy našich žáků v didaktických soutěžích
V pátek 24. ledna se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, kde tradičně mezi úspěšnými řešiteli byli žáci naší školy. V kategorii E (9. ročník) s náskokem 13 bodů zvítězil Matěj Vaniš, v kategorii F (8. ročník) se umístila Kristýna Masopustová na 2. – 3. místě a Jakub Řežábek obsadil 5. místo. Kromě Fyzikální olympiády uspěli žáci naší školy i v okresním kole Matematické olympiády, které proběhlo 29. ledna v Písku pro žáky 5. a 9. ročníku. Kategorii žáků 9. ročníku vyhrál Matěj Vaniš, v soutěži žáků 5. ročníku obsadil Matěj Tučný 2. - 4. místo, Nikola Blažková 5. - 7. místo a Jakub Kdolský 11. místo z celkového počtu 17 soutěžících. Ve středu 5. února se uskutečnilo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka pro žáky 7. ročníku, ve kterém zvítězil žák naší školy Ondřej Šedivý. Na jeho úspěch navázal Jiří Janáček z 9. ročníku, který obsadil 3. místo v okresním kole Olympiády z německého jazyka. Klára Honzíková byla ve stejné soutěži osmá. Všem žákům, kteří reprezentovali naší školu, a pedagogům, kteří věnovali čas jejich přípravě na soutěž, děkujeme.

PaedDr. Martin Hrych

  18. únor 2020 

Poznáváme exotické ovoce
Díky projektu „Ovoce do škol“ dostávají děti základních škol každý týden ovoce zdarma. Děti dostaly směs ovoce, díky níž mohly ochutnat i ovoce exotické. V 1. B si paní učitelka pro své žáčky připravila ochutnávku i s povídáním o každém druhu ovoce a ukázkou, jak dané ovoce roste. Každé dítě tak mohlo ochutnat například granátové jablko, kiwi, blumy, či méně známé hrušky nashi, physalis nebo například pitahayu.


  

  

  

  

  17. únor 2020 

Robůtci - Bee-Boti při výuce v 1. třídě
Výuka matematiky může být i zábava. Díky Bee-Botům, které ve škole máme, si děti v prvních třídách mohou názorně procvičit práci se čtvercovou sítí. Děti tak lépe chápou orientaci v prostoru a mohou malou robotickou včelku naprogramovat tak, aby díky zadaným pokynům dojela do správného cíle.

Mgr. Pavla Šmelcová a Lucie Jordanová


  

  

  

  

  14. únor 2020 

Valentýn v 1. třídě
Děti z 1. tříd přejí pěkného Valentýna a vyráběly svým blízkým malý dárek.


  

  

  13. únor 2020 

Lyžařský kurz - den čtvrtý
Čtvrtý den pilujeme překonávání terénní vlny a jízdu ve vláčku. Na malém vleku slalom mezi brankami. A protože se sněhové podmínky zlepšily, tak jsme odpoledne dokonce vyrazili na běžky. Pro někoho to byla premiéra, ale i přes některé pády jsme to zvládli. Večer byl ve znamení společenských her a zábavy.

Z Horní Vltavice zdraví žáci 7. ročníků a učitelé (MiH, AlD, MiK, DoK)

Dnešního den ve Fotogalerii:
2019_20_LVK_04_den

Krátké video:

/edit


  

  

  

  

  12. únor 2020 

Lyžařský kurz - den třetí
V noci nám trochu nasněžilo, takže lyžování může pokračovat. Dnes jsme se rozdělili na dvě skupiny. Naši Machři vyrazili na Kubovu Huť, kde na ně čekal prašánek a kromě techniky jízdy se seznamovali s pravidly FIS. Sněženky zůstaly na sjezdovce v Horní Vltavice. Učitelé mají radost, jaké pokroky dělají děti na lyžích, a že je lyžování baví. Únava se trochu dostavuje, takže odpoledneme dáváme zdravotní oddychovou přestávku, jdeme na vycházku, doplňujeme proviant v místním obchodě, trochu se koulujeme, a protože máme hodně energie, podnikáme ještě bojovku před spaním - vyběhnutí na sjezdovku.

Několik fotografiích z dnešního dne ve Fotogalerii:
2019_20_LVK_03_den

Krátké video, jak nám to jde:

t=3s
Z Horní Vltavice zdraví žáci 7. ročníků a učitelé (MiH, AlD, MiK, DoK)


  

  

  

  

  11. únor 2020 

Lyžařský kurz - den druhý
Dnes jsme vytáhli lyže a vydali se na svah. Ač svah svými parametry nedosahoval úrovně černé, ba ani červené sjezdovky, tak jsme z něho byli nadšení a moc nás to bavilo. Pomáhali jsme těm, co stáli na lyžích poprvé a my zkušenější jsme si pak vymýšleli různé otočky, vláčky, hodiny, slalomy. Prostě super....

No, a naše nadšení můžete vidět i na fotografiích ve Fotogalerii:
2019_20_LVK_02_den


  

  

  

  

  10. únor 2020 

Lyžařský kurz - den první
Počasí - ráno prší, silný vítr. Dopoledne se věnujeme logickým hrám a po obědě, kdy se počasí trochu umoudřilo, vyrážíme si trochu "zadovádět" na sněhovou pokrývku na malém vleku. Večer opět využíváme krabičku plnou her a bavíme se společně. Držte nám palce - v noci déšť se sněhem, ale zítra dopoledne dle iRadaru sněžení :-). Takže, další zprávy zítra.


  

  

  

  

  

  

  10. únor 2020 

Duha nad školou
Dnes kolem osmé hodiny se nad školou objevil přírodní úkaz - dvojitá duha. Při focení však kolemjdoucí vyslovovali určitou obavu, aby to nebyla duha zlověstna. A bohužel měli pravdu - vichr, vánice, kroupy, sníh, to všechno přišlo za ní.


  

  

  7. únor 2020 

Besedo o KLDR
V pátek 7. února se v milevské kině konala přednáška na téma - Severní Korea. Akci pro žáky 8. a 9. ročník připravila MAS Střední Povltaví. Přednáškou provázel cestovatel Mgr. Ing. Milan Bureš. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o životě v této rozporuplné zemi, kde pravidla a zákony jsou někdy prázdnými pojmy......


  

  

  4. únor 2020 

Zemědělská technika za školou - traktor Steyr
V rámci poznávání zemědělské techniky se mohli dnes odpoledne seznámit žáci 7. a 8. tříd z moderním traktorem značky Steyr. Techniku nám předvedl na parkovišti za jídelnou pan učitel odborné výchový Bc. Pavel Petráň ze SOŠ a SOU Milevsko. Vždy vítáme spojení výuky z praktickými ukázkami, mezi které patřil popis jednotlivých částí traktoru s popisem jejich funkce.


  

  

  

  

  4. únor 2020 

OnLine kurz o školní robotice
Dovoluji si upozornit učitele, rodiče na možnost zúčastnit se online kurzu o školní robotice. Kurz byl vytvořen v rámci projektu PRIM učiteli z Plzně. Na této stránce naleznete i celou řadu učebních materiálů. Je určen pro širokou veřejnost, je plně česky a je zdarma. Zvládnete jej v "bačkorách" z tepla domova. Více se kurzu, jeho náplni, době konání a přihlášení k němu dozvíte pod odkazem Kurz robotiky.

Před kurzem je potřeba provést registraci, každá lekce má šest hodin a je potřeba ji zvládnout za týden. První lekce se rozběhla včera, takže neváhejte, a registrujte se, co nejdříve. Jinak, pokud by někdo z rodičů měl zájem, není problém ukázat robůtky v reálu. Ve škole máme BeeBoty (včelky), Ozoboty, Lego WeDo, Lego Boost, MBoty, Sphero. Stejně tak budeme rádi, pokud by někdo z rodičů byl ochoten nám při zavádění robotů do výuky pomoci, radou, nápady, svými znalostmi, zkušeností.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  31. leden 2020 

Přehled akcí na měsíc únor 2020
Celkový přehled akcí na měsíc únor naleznete na Plánu akcí - únor 2020.


  30. leden 2020 

Kvalifikace na republikové finále - Plzeň
Ve čtvrtek 23. 1.2020 odjel náš tým v kategorii III. (6. a 7. třída) do Plzně na kvalifikaci na republiku. A vyšlo to!!! V prvním zápase kluci vybojovali remízu, a pak v posledním zápase s Benešovem jsme výhru nepustili a výsledkem 3:1 jsme se stali vítězi turnaje, a tak budeme reprezentovat Jihočeský kraj a město Milevsko v Trutnově, kde se v dubnu bude konat republikové finále.
V pátek vyrazili na kvalifikaci kluci za kategorii III. (8. a 9. třída). Hned v úvodu musím kluky pochválit, do zápasů dali všechno, bojovali, makali, kombinovali, úroveň zápasů byla fantastická. V konečné bilanci nám chybělo trochu toho štěstí, přesnější výkony rozhodčích, a pak samozřejmě z naší strany dát více gólů a méně jich dostat, protože rozuzlení celého turnaje přineslo právě stav skóre. V turnaji jsme se utkali s Královým Dvorem, prohráli jsme 5 : 2, Plzeň jsme porazili 7 : 5. Plzeň v posledním zápase porazila Králův Dvůr 9 : 6. Všechny týmy měli 1 výhru tedy 3 body a na skóre Plzeň 14 : 13 (+1), Králův Dvůr 11 : 11 (0) a náš tým 9 : 10 (-1). Tedy na postup na republiku nám chyběl kousek – dát o 2 góly !!!!!!! Klukům velký dík a jedeme dál.

Mgr. Eva Syrovátková Mgr. Lenka Soldátová a PaedDr. Martin Hrych


  

  

  

  

  21. leden 2020 

Sokolská akademie
Ve čtvrtek 16. ledna se byli žáci 1. stupně podívat na své spolužáky, kteří vystupovali na Sokolské akademii. Děti tak mohly obdivovat dovednosti všech aktivních složek milevského Sokola. Mohly se podívat na to, co se jejich kamarádi v Sokole celý rok učí a trénují. Akademie se dětem velmi líbila.


  

  

  

  

  20. leden 2020 

Krajská kola ve florbalu
Ve středu 15. ledna vyrazilo družstvo našich florbalistů ze 6. - 7. tříd hájit čest okresu Písek na krajském kole v Kaplici. Po zisku 7 bodů ve skupině, kdy kluci porazili Tábor a Kaplici, remizovali se Strakonicemi, postoupili do semifinále. Zápas s Frymburkem zvládli výborně a vytoužené finále se stalo skutečností. Soupeřem byli florbalisti Vimperka, kteří nám podlehli 1:3. Radost našich hráčů byla zasloužená. Přejeme hodně zdaru v dalších bojích!! Školu reprezentovali tito hráči: Karel Čunát, Tomáš Vácha - 7. B, Jakub Kraus, Václav Chvojan - 7. A, Adam Suchan, Adrian Sivák - 7. C, Jan Pištěk, Jakub Kudrna - 6. A, Oto Hanus, David Koutník, Michal Bejšák, Marcel Trkovský – 6. B.

Hned ve čtvrtek 16. ledna nastoupil v Sezimově Ústí do krajského kola i tým žáků v kategorii IV. (8. - 9. třída). V turnaji nenašel přemožitele, ale finálový zápis s týmem Českých Budějovic byl velmi náročný, protože náš tým musel vyhrát, soupeři vzhledem k lepšímu skóre stačila remíza. Náš tým po zlepšeném výkonu nakonec urval vítězství v poměru 3:2 pro sebe. Tým nastoupil ve složení: Adam Hejný – 8. A, Jan Bejšák, Daniel Dolejš, Šimon Klíma, Jakub Řežábek, Adam Sláma – 8. B, Lukáš Čunát, Martin Schorník, Patrik Novotný – 8. C, Jakub Čapek, Vít Šobek, Jakub Trojáček – 9. A, Tomáš Kopáček, Pavel Pištěk, Adam Špánek – 9. B. Do týmu patří ještě Jakub Veselý – 8. A, kterému nemoc překazila účast a přejeme mu brzké uzdravení.

Oba týmy slaví historický úspěch a postoupily do kvalifikace o republikové fnále a utkají se ve čtvrtek 23. a v pátek 24. ledna v Plzni s týmy ze Západočeského a Středočeského kraje. Velká gratulace všem, že nejlepší školní florbalové týmy v Jihočeském kraji jsou z naší školy.

Tabulka výsledků ze Sezimova Ústí: Tabulka výsledků.


Mgr. Eva Syrovátková, Mgr. Lenka Soldátová


  

  

  

  

  6. leden 2020 

Přehled akcí na měsíc leden 2020
Celkový přehled akcí na měsíc leden naleznete na Plánu akcí - leden 2020.

Z akcí bychom chtěli upozornit na:
- ve čtvrtek 9. 1. 2020 jsou naplánovány třídní schůzky jednotlivých tříd:
1. stupeň - dle informace třidních učitelů
2. stupeň - konzultační od 15 - 17 hodin

- v pondělí 27. 1. 2020 - ukončení klasifikace za 1. pololetí, pedagogická rada

- ve čtvrtek 30. 1. 2020 vydání vysvědčení za 1. pololetí:
1. stupeň 4. vyučovací hodinu, ukončení vyučování v 11:25 h
2. stupeň 5. vyučovací hodinu, ukončení vyučování v 12:20 h

- v pátek 31. 1. 2020 - jednodenní pololetní prázdniny

  21. prosinec 2019 

Přání
Vážení rodiče, žáci a pracovníci školy, dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví.
Těším se na setkání v pondělí 6. ledna 2020, kdy zahájíme školní vyučování v novém roce.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  20. prosinec 2019 

Vystoupení žáků v DPS Milevsko
V pátek 13. prosince se žáci IV. B pokusili zpříjemnit předvánoční čas babičkám a dědečkům v Domově pro seniory v ulici 5. května v Milevsku. Zpívali koledy, přednesli básničky a zahráli krátkou pohádku Jak se vánočka dala pojistit proti připálení. Za odměnu děti dostaly seniory vlastnoručně vyrobené ozdobičky, které zkrášlily jejich vánoční stromeček ve třídě.

Mgr. Eva Syrovátková


  

  

  

  

  

  

  20. prosinec 2019 

Povolání rodičů
V minulém týdnu v rámci výuky prvouky navštívili žáky 3. tříd někteří rodiče. Ti jim představili svá povolání, o kterých si právě povídáme. Měli jsme tak možnost proniknout do "tajů" dentální hygieničky. Chlapci uvítali návštěvu městských policistů, kterým kladli všetečné otázky. Do 3. A přišla maminka pracující v zemědělském družstvu. Všechny návštěvy byly zajímavé i poučné

Třídní učitelky Jana Marelová, Andrea Zelenková, Magdalena Vavříková


  

  

  

  

  12. prosinec 2019 

Král čtenářů
„Čtu, abych věděl, vím, protože čtu.“
V pondělí 2. 12. 2019 zástupkyně Městské knihovny Milevsko pasovaly Elišku Kroufkovou ze 7. A na krále čtenářů za nejvyšší počet vypůjčených knih za rok 2019. Eliška se nechala slyšet, že počet 150 knih, za který byla pasována, není konečný počet přečtených knih, protože další četla ještě doma. Gratulujeme.


  

  

  

  

  10. prosinec 2019 

Vámoční koncert
V úterý 10. 12. se žáci druhého stupně vydali na vánoční koncert do Domu kultury. Jako první vystoupil Milevský dětský sbor se skladbami Modlitba, Canto di Gloria, Vánoční píseň. Krásný výkon předvedl žák šesté třídy Martin Pich hrou na trubku při kantátě. Na klavír sbor doprovodila paní Lucie Plíhalová. Ve druhé části koncertu nás rozproudil swingový orchestr při ZUŠ Milevsko Silver band. Slyšeli jsme například Život je jen náhoda z dílny Voskovce a Wericha, What a wonderful world Louise Armstronga, skladbu od Kelly Family ozdobily flétničky. Na závěr koncertu se tato dvě tělesa spojila a předvedla své umění během písně Bílé Vánoce.


  

  

  

  

  9. prosinec 2019 

Už jsme čtenáři - můj první slabikář
Možná, že si někdo z rodičů ještě doma schovává svůj první slabikář. Je to taková nostalgie. Ano, taky bych doma našel ten krásný červený slabikář, který mě v 80. letech minulého století doprovázel prvním rokem školní docházky. O to víc mě těší, že jsem mohl 25. 11. předat našim prvňáčkům jejich první slabikář a doufám, že se z nich stanou pravidelní čtenáři. A kdo ví, možná si ho také schovají na památku ................

PaedDr. Martin Hrych - napsal, Mgr. Pavla Šmelcová, Mgr. Jana Kahounová a Mgr. Štěpánka Nováková - třídní 1. tříd


  

  

  

  6. prosinec 2019 

První florbalový krok splněn!!!!
V minulém školním roce jsme ve florbale nenašli v okresním kole přemožitele. Stejně tomu bylo i v letošním roce v obou kategoriích 2. stupně. V kategorii IV. (žáci 8. - 9 ročníků) jsme 28. 11. nedali nikomu šanci a suverénní hrou jsme obsadili 1. místo. I v kategorie III. (žáci 6. - 7. ročníků) měl turnaj, konaný 5. 12., stejný průběh. Náš tým opět obsadil 1. místo. Přejeme našim týmům úspěšné pokračování v krajských kolech a děkujeme za reprezentaci školy i Milevska. Děkujeme za perfektní kaučing panu Lukáši Dolejšovi a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Lenka Soldátová a Bc. Dominika Kutnohorská


  

  

  

  

  5. prosinec 2019 

MIkuláš ztratil plášť
Ve čtvrtek 5. prosince naši školu tradičně navštívil Mikuláš s historicky největší skupinou hodných andělů a "hrozných" čertů. Byla to družina, kterou až na malé vyjimky tvořili všichni žáci 9. ročníků. Mikuláš vždy držel čerty na uzdě, jen sem tam musel zasáhnout, když objevil v knize hříchů malé prohřešky u některých žáčků. Andělé všem žákům předali mikulášské perníčky a atmosféra bylo už skoro vánoční .........


  

  

  

  

  4. prosinec 2019 

Hudebně vzdělávacího programu
Dne 2. 12. se naše škola zúčastnila hudebně vzdělávacího programu. Pro první stupeň byl připraven pořad „Hudební škatulky“, kde jsme poznali blues, reggae, hip-hop a pop. Do popové podoby předělala píseň „Polámal se mraveneček“ dívka z druhého ročníku. Druhý stupeň se seznámil s hudebními styly, jako je rock´n´roll, art rock, psychedelický rock, new wave, punk, heavy metal, hip-hop a pop v rámci pořadu „Vývoj světové rockové hudby 20. století“. Zazněly písně světově známých interpretů. Například The Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Police, Arch Enemy, Nirvana. Na závěr si děti i učitelé vybrali slova, ze kterých vznikla celá píseň, což si mohli vyzkoušet i sami žáci.


  

  

  

  

  4. prosinec 2019 

Beseda s autorkou knihy Čakrové pohádky
V pátek 29. listopadu navštívila žáky třetích tříd p. Petra Hejtmánková s knihou Čakrové pohádky. Beseda o knize byla velmi poutavá a děti se seznámily s prací spisovatele. Hlavní poselstvím našeho setkání však bylo předat dětem myšlenku, ať nikdy nevzdávají své sny. A budou-li něčemu věřit a nevzdají se, nenechají se ničím a nikým odradit, sny se stanou realitou. V samotném závěru jsme meditovali nad svým největším snem a vymalovali jsme si mandaly, které jsou součástí knížky.

tř. učitelky J. Marelová, A. Zelenková, M. Vavříková


  

  

  

  

  4. prosinec 2019 

Vánoční dílničky
Rok se s rokem sešel, nastává čas Vánoc a na prvním stupni si paní učitelky opět připravily tvoření pro děti. Bylo využito klasických pomůcek (tužky, nůžky, barevné papíry, tempery,..) i méně obvyklých (balicí papír, vata, šišky, těstoviny, korkové zátky, koření, kmeny stromů, sušené ovoce,..). Všichni si tvoření užili, ve zdraví přežili a mohou si vyzdobit své domovy vlastními výrobky, do kterých vdechli kus sebe.


  

  

  

  

Další fotografie z Vánočních dílniček naleznete ve fotogalerii: 2019_20_Vanoce

  30. listopadu 2019 

Přehled akcí na měsíc prosinec 2019
Celkový přehled akcí na měsíc prosinec naleznete na Plánu akcí - prosinec 2019.

  26. listopad 2019 

Vánoční dílničky
Zveme všechny zájemce z řad žáků naší školy na "Vánoční dílničky", které se uskuteční v pondělí 2. 12. 2019 od 13 - 16 hodin.


  

  

  24. listopad 2019 

Třída 3. B navštívila Písek
V úterý 19. listopadu podnikli třeťáci výlet vlakem do Písku. V samotném začátku jsme si zahráli ve skupinách na detektivy a vydali jsme se po trase píseckých domovních znamení. Vše jsme zaznamenávali do pracovních listů, abychom mohli získat body do naší třídní soutěže. Následovala návštěva písecké knihovny, která byla letos prohlášena za nejlepší v ČR. Celou jsme si ji prohlédli a v dětském oddělení jsme absolvovali program na téma Lidové pohádky. Ještě před návratem domů jsme vyšlapali 210 schodů na 72 m vysokou Velkou věž děkanského kostela Narození Panny Marie. Z ní jsme měli nádherný výhled na celé okolí Písku. Doma, díky paní asistence Tereze, jsme zjistili, že za celý den jsme ušli téměř 9km!

Mgr. Andrea Zelenková


  

  

  

  

  21. listopad 2019 

Futsalový turnaj 1. - 3. tříd
Ve čtvrtek 21. listopadu se konal ve sportovní hale futsalový turnaj pořádaný 2.ZŠ Milevsko za přispění Fotbalového klubu Milevsko. Naši školu reprezentovalo devět žáků 2. a 3. tříd. Po nepovedeném vstupu do turnaje a jediné prohře, následovala výhra a dvě remízy. V konečném zúčtování hráči obsadili 3. místo z celkového počtu 5 družstev. Klukům díky za nasazení a vzornou reprezentaci.

Mgr. Andrea Zelenková


  

  

  

  

  19. listopad 2019 

Vystoupení žáků dramatického kroužku
Žáci Dramatického kroužku naší školy si připravili pásmo básní pro Senior klub ZVVZ Milevsko, který pořádal tradiční Poetický večer. Velký úspěch sklidil zejména Vodník od Karla Jaromíra Erbena.

Mgr. Adéla Pikousová


  

  

  

  

  14. listopad 2019 

Preventivní program Kyberšikana
Ve dnech 7., 14. a 29. listopadu probíhá u žáků 4. a 5. tříd preventivní výukový program se zaměřením na Kybernetickou šikanu. Protože je kyberšikana velmi úzce propojena se šikanou, bavíme se ze žáky, jaký je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi. Žáci se mohou dozvědět, jak se správně zachovat, když se s kyberšikanou setkají, ať už oni sami nebo jejich nejbližší (rodina, kamarádi). Součástí preventivního programu je také několik praktických ukázek, se kterými situacemi se mohou děti na internetu setkat. Nejčastější jsou nevhodné a nebo urážející zprávy. Dále se bavíme o fake news a hoaxech - tedy nepravdivé, řetězové a někdy až nebezpečné zprávy, kterým nesmíme věřit, a na internetu je jich opravdu mnoho. Dostatek času je také v programu věnován sociálním sítím, které jsou součástí dnešní doby, a to zejména, jak předejít kybernetickým útokům, co si neinstalovat do telefonu a hlavně, na co si dávat pozor. V druhé části preventivního výukového programu je pro žáky vymezen čas na tvoření myšlenkových map, kde si ukotví své nové poznatky z preventivního programu Kyberšikana formou interaktivní metody a své myšlenky tak přenesou na papír. Poté probíhá následná prezentace jednotlivých myšlenkových map spojená s diskuzí. Ke konci programu je pro žáky připraveno video s názvem Amanda Todd - které ukazuje reálný příběh mladé dívky, které kvůli kyberšikaně spáchala sebevraždu. Na závěr programu žáci dostávají certifikát o absolvování preventicního programu Kyberšikana.

Bc. Ladislav Soldán - lektor preventivních programů Kyberšikana


  

  

  

  

  

  

  4. listopadu 2019 

Informace pro rodiče
Ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat výuka dle rozvrhu. Naše škola se nezapojuje do stávky, nicméně požadavky odborů morálně podporujeme. Vyjádření paní učitelek 1. stupně ke stávce naleznete zde.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  1. listopadu 2019 

Přehled akcí na měsíc listopad 2019
Celkový přehled akcí na měsíc listopad naleznete na Plánu akcí - listopad 2019.

  24. října 2019 

Milevskem za poznáním
Tento týden třída 3.B v rámci výuky prvouky aktivně poznávala krásy Milevska. V pondělí 21.10. jsme navštívili milevskou radnici. Pro děti byl největší zážitek setkat se osobně se starostou Ivanem Radostou. Žáci určitě nezapomenou, že navštívili i jeho kancelář a seděli přímo u stolu, kde se schází rada města. V úterý 22.10. jsme zavítali do Muzea v Milevsku. Díky poutavému výkladu pana Šindeláře se nám prohlídka velice líbila. Bylo to poučení i zábava zároveň.

Mgr. Andrea Zelenková


  

  

  

  

  11. října 2019 

Vyhodnodcení sběru kaštanů a žaludů
Ve středu 9. 10. 2019 proběhl tradiční výkup kaštanů a žaludů. I když lesníci předpokládali, že tolik kaštanů a žaludů nebude a vzali si pouze jeden vlek za traktor a automobil, nakonec se trochu obávali, aby se všechno vešlo. Celkem se vybralo 4336 kg kaštanů a 395 kg žaludů. Děkujeme dětem i jejich rodičům, kteří sbírali, že myslí na lesní zvířátka.

  11. října 2019 

Miniházená děvčat
Ve čtvrtek 10. října uspořádala 2.ZŠ Milevsko ve sportovní hale v Milevsku již druhý ročník miniházené děvčat 1. - 3. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo pět základních škol, které utvořily hned 8 družstev. Hrálo se systémem každý s každým vždy 10 minut na zápas. Cílem bylo si zahrát a pochopit pravidla tohoto sportu. Naše děvčata ke hře přistupovala velmi zodpovědně a všechny zápasy odehrála s plným nasazením. Za to jim velké díky!

Mgr. Andrea Zelenková


  

  

  

  

  7. října 2019 

Přehled akcí na měsíc říjen 2019
Celkový přehled akcí na měsíc říjen naleznete na Plánu akcí - říjen 2019.

  4. října 2019 

Výkup kaštanů a žaludů
Ve středu 9. 10. 2019 se uskuteční tradiční výkup kaštanů a žaludů. Výkup bude opět od 7:00 hodin na parkovišti za školní jídelnou.
Výkupní cena: kaštany 5,- Kč/kg a žaludy 10,- Kč/kg.


  

  

  27. září 2019 

První výsledky Dne bez aut
Jak jsme minulý týden inzerovali, proběhly v tomto týdnu dopravně zaměřené akce. Třetí třídy se zaměřily na bezpečnou cestu do a ze školy a odpovědi jsou opravdu zajímavé. Protože ještě doděláváme velké mapy města s vyznačenými nebezpečnými místy, tak se k této akci ještě vrátíme později. Zatím předkládáme rychlé výsledky z akce Den bez aut. V přiložené tabulce se můžete podívat, jaké druhy dopravy žáci používali. Bohužel, výsledek určitě ovlivnilo nepříznivé počasí, které ve tředu 25. 9. bylo.


  

  

  27. září 2019 

Orientační běh „ S mapou v ruce skrz Vinice“
Dne 26. září se žáci naší školy zúčastnili orientačního běhu „ S mapou v ruce skrz Vinice“. Naší školu reprezentovalo 35 žáků z 2.stupně. Pro zlatou medaili si v kategorii A doběhl Kamil Šoule. Stříbro získala Barbora Volfová a Martin Pich a bronz si odnesla Linda Fořtová. I v kategorii B naši žáci získali všechny medaile. První místo odsadila v této kategorii Tereza Kozáková a Vít Šobek, druhý doběhl Jakub Pileček a na třetím místě se umístila Nela Jedličková. Všem žákům děkujeme za báječnou reprezentaci školy a těšíme se na jejich další sportovní úspěchy.


  

  

  

  

  

  25. září 2019 

Workshop v Květinářství Srdíčko a ve fm Calta - K
V úterý vyrazili žáci na workshop, který pro ně připravila oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory. Dívky navštívily firmu paní Suchanové - Květinářství Srdíčko a chlapci vyrazili do firmy Calta - K. Dívky se seznámily s provozem květinářství a samy si vytvořily jednoduchou vazbu květin. Chlapci se seznámili s nejnovějšími technologiemi kuchyňského studia, elektronikou a provozem firmy. Chtěli bychom poděkovat organizátorovi JHK a majitelům navštívených firem za vstřícnost a ochotu.


  

  

  

  

  

  

  

  24. září 2019 

Plaváčci z 2. tříd v píseckém bazénu
Od 7. září jezdí naši druháčci na plavecký výcvik do píseckého plaveckého bazénu. Děti jsou rozděleny do skupin podle plavecké zdatnosti na plavce, skoro plavce a neplavce. Děti zde získávají hravou formou kladný vztah k vodě. Rozvíjejí si základní plavecké dovednosti a učí se správnou techniku plavání.


  

  

  

  

  

  

  19. září 2019 

Bezpečně do školy a zpět. Den bez aut.
V příštím týdnu bychom se chtěli zapojit do akce Mezinárodní den bez aut, která připadá každoročně na 22. září. V týdnu od 23. – 27. září bychom chtěli provést dvě akce. První má název „Bezpečně do školy a zpět domů“. V rámci ní budou žáci některých tříd mapovat svou cestu do školy a zpět, zaznamenávat do mapy města nebezpečná místa, která musí překonávat při cestě do školy a nazpátek. Výstupem této aktivity by měl být vznik mapy kritických a nebezpečných dopravních míst v našem městě. Druhá akce „Den bez aut“ se bude konat ve středu 25. září. V tento den bychom požádali rodiče, aby zapomněli na to, že existují automobily a pokusili se využít jinou formu dopravy do školy se svými dětmi. U milevských by to byla určitě preference dopravy do školy pěšky, maximálně MHD. U dojíždějících preference hromadné autobusové dopravy, kterou běžně využívají. Výstupem této aktivity by bylo statistické porovnání využití jednotlivých druhů dopravy v běžných dnech a v tomto dnu. Vím, že pro někoho to může být složité vzhledem k pracovnímu vytížení, ale možná je to někdy i naše pohodlnost. Pojďme si tedy užít „Den bez aut“ a cestou do školy si s dětmi popovídat a vysvětlit jim nástrahy možných dopravních situací, s kterými se při cestě do školy mohou setkat. Budeme rádi, když se do akce zapojí co nejvíce našich žáků a jejich rodičů. Předem děkuji za účast.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


  

  

  12. září 2019 

Vynikající sportovní úspěch Báry Sulanové
Ve dnech 5. 9. – 6. 9. 2019 proběhl v Brně jubilejní desátý ročník celorepublikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Závodu, který probíhal na brněnském sportovním stadionu VUT, se zúčastnilo 616 dětí a 45 učitelů z celé ČR. Naši školu reprezentovala v kategorii jednotlivců BÁRA SULANOVÁ, žákyně 9. B, která se do soutěže kvalifikovala. Se svými soupeřkami se utkala v deseti disciplínách, které byly rozděleny do dvou dnů. Akce začala středečním příjezdem, prezentací, technickou poradou a nácvikem slavnostního zahájení. Samotné soutěžení se naplno rozjelo ve čtvrtek ráno, kdy na Báru čekalo prvních pět disciplín. A začala naprosto skvěle. Přemožitelku nenašla v dálce, když skočila 5,16 m, a v hodu medicinbalem, kde její nejdelší pokus měřil 15,90 m. Následovaly shyby na šikmé lavici, z kterých měla asi největší obavy. V časovém limitu 2 minut zvládla 51 shybů a ještě přidala 298 přeskoků přes švihadlo. První sportovní den zakončila bronzovou příčkou v běhu na 60 m s časem 8,52 s. V pátek byla nervozita znatelná. Trochu opadla výborným trojskokem v délce 8 m, který ji v této disciplíně vynesl na první místo. Ve skvělých výkonech pokračovala dál. Všechny soupeřky za sebou zanechala, když během 2 minut zvládla neskutečných 148 kliků a po krátkém odpočinku ještě 104 sedů - lehů. Hod kriketovým míčkem, který dolétl na hranici 52,5 m, ji přiblížil k příčce nejvyšší. Poslední náročnou disciplínou byl běh na 1000 m, kdy doběhla v čase 3:37 min. Po sečtení všech bodů se netrpělivě očekávalo vyhlášení vítězů. V tomto letošním Republikovém finále se talentovaná Bára Sulanová stala vítězkou z 19 závodnic ročníku narození 2004 s celkovým počtem 8 753 bodů. Moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


  

  

  

  

  9. září 2019 

Prvňáčci objevují naši školu
V pátek 6. 9. se všechny první třídy vydaly na objevování naší školy. Vše pro ně je ještě nové, neznáme, neprozkoumané. A tak, aby se ve škole vyznaly, ukázaly jim paní třídní učitelky, kde je tělocvična, školní družina, školní jídelna, a také se děti podívaly do konceláře školy a ředitelny. A protože jsou děti šikovné a vše se dobře zapomatovaly, tak se určitě již ve škole neztratí.


  

  

  

  

  

  5. září 2019 

Přehled akcí na měsíc září 2019
Z akcí vybíráme:
- pátek 6.2. začíná 2. třídám plavecký výcvik v píseckém bazénu
- v týdnu od pondělí 16. 9. budou zahájený zájmové kroužky
(přehled kroužků v sekci - Zájmová činnost školy)

Celkový přehled akcí na měsíc září naleznete na Plánu akcí - září 2019.

  2. září 2019 

První den ve škole
Pro 69 dětí byl dnešní den prvním dnem na základní škole. Určitě to byl pro ně i jejich rodiče slavnostní den.
Kromě třídních učitelek Mgr. Jany Kahounové, Mgr. Pavly Šmelcové a Mgr. Štěpánky Novákové děti přivítali ve třech třídách zástupci města pan starosta Ing. Ivan Radosta, místostarosta Michal Horek a ředitel školy PaedDr. Martin Hrych.


  

  

  

Další fotografie naleznete ve fotogalerii: 2019_20_Prvni_den

  30. srpen 2019 

Zahájení nového školního roku
V pondělí 2. září se otevřou dveře naší školy pro žáky a nový školní rok 2019/2020 bude zahájen. Chtěl bych všechny přivítat a popřát, aby školní rok byl úspěšný pro nás pro všechny. Úplně první školní rok to bude pro našich 69 prvňáčků. Chtěl bych je moc přivítat a douufám, že je rodiče, ale třeba i prarodiče při tomto dnu doprovodí. Tak, a v pondělí 2. září se těším na shledanou.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy

  22. srpen 2019 

Informace pro rodiče
Od 26. 8. je možné vyřídit přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny
(tel. 775 700 064)

26.08 - 28.08.2019 8:00 - 14:00 h
29.08.2019 8:00 - 16:00 h
30.08.2019 8:00 - 15:00 h


Žáky je možno zapsat do školní družiny (v budově ŠD)
29.08.2019 8:00 - 16:00 h
30.08.2019 8:00 - 15:00 h


  22. srpen 2019 

Co se dělo ve škole o prázdninách
Vůbec to není tak, jak by se mohlo zdát, že posledním zvoněním končí veškeré dění a práce ve škole. Ano, předáním vysvědčení skončí ona výuková a vzdělávací část školního roku, ale na tu plynule navazuje dvouměsíční druhá část, řekl bych „logisticky – materiálně – údržbářsky - budovatelská“. Za dva měsíce letních prázdnin se na školách musí stihnout plno věcí. Tak tomu bylo i na naší škole – malovalo se, natíralo se, opravovaly se omítky, renovovaly se parkety, inovovala se výpočetní technika ve třídách, montovala se projekční technika (od letošního školního roku máme všechny třídy vybaveny počítačem s projektorem), instaloval se nový software, nakupoval se nový školní nábytek do nově vzniklých tříd, poslední oddělení školní družiny dostalo nový image – nové barvy, nový nábytek vhodný pro volnočasové aktivity. Kolemjdoucí kolem školního hřiště si mohl všimnout, že byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Po dlouhých letech jsme museli přebudovat společenskou místnost, kde se většinou shromažďoval pedagogický sbor, na klasickou třídu. Od září naše škola bude mít opět o jednu třídu více, takže do 25 tříd nastoupí kolem 540 žáků. Další změnou bylo zrušení skladu učebnic, zde vznikla malá učebna, kterou využijeme na dělené hodiny. Učebnice našly místo v dnes nevyužívaném skladu CO. Myslím, že to novým třídám i školní družině s novým vybavením moc sluší. Věřím, že škola bude 2. září perfektně připravena na své žáky, a za to bych chtěl poděkovat všem provozním pracovníkům.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


  

  

  

  28. června 2019 

Předávání vysvědčení 9. ročníku
Poslední aktualita tohoto školního roku - fotografie z předávání vysvědčení
9. ročníku.

Krásné prázdniny!!!!!!!!!!!


  

  

  

Další fotografie naleznete ve fotogalerii: 2018_19_ukonceni

  27. června 2019 

Slavnostní zakončení školního roku a školní docházky
Zítra 28. 6. 2019 se zakončí školní rok 2018/2019. Ještě než se žáci rozeběhnou na prázdniny, tak bych chtěl všem poděkovat za práci pro naši školu. Rodičům za přípravu svých děti na vyučování, učitelům za výuku a výchovu, provozním pracovníkům za přípravu pěkných podmínek pro výuku. Zítra se slavnostním nástupem rozloučíme s našimi deváťáky, kterým bych chtěl popřát mnoho úspěchů v dalším studiu a životě. Takže ještě jednou přeji pěkný letní čas a společně se znovu setkáme v novém školním roce 2019/2020 v pondělí 2. září.

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy


    17. června 2019 

Změna termínu schůzky budoucích žáků 1. B
Schůzka budoucích žáků 1. B se uskuteční v náhradním termínu ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 15:00 h v současné třídě 3. B (přízemí).

Srdečně zve Mgr. Pavla Šmelcová, třídní učitelka budoucí 1. B

  17. června 2019 

Sedmáci v korunách stromů
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 žáci 7. ročníku vydali na exkurzi na Šumavu. Cílem cesty byla stezka Korunami stromů Lipno. Kromě krásných výhledů do krajiny Šumavy, jsme vyzkoušeli i rychlost bobové dráhy. Tato exkurze byla podpořena z dotačního programu " Práce s mládeží a ochrana přírody" města Milevska.

Mgr. Adéla Pikousová


  

  

  

  13. června 2019 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 11. 6. se zúčastnili žáci prvních tříd „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Přivítali je dva skřítci Knihomol a Knihomil, kteří je poutavě provedli celým programem. Úkolem dětí bylo ukázat, jak se naučily číst. Za odměnu je přišla pasovat Písmenková královna do řádu čtenářského. Děti si odnesly kromě krásného zážitku i upomínkový list, odznak čtenáře a knížku.

třídní učitelé 1. tříd


  

  

  

  12. června 2019 

Školní výlet 2. tříd
Ve středu 29. května se vydali všichni žáci druhých tříd na školní výlet. Cílem naší cesty byl Tábor konkrétně ZOO Větrovy. Počasí nám vůbec nepřálo, propršelo celé výletní dopoledne. Museli jsme trochu improvizovat. Většině zvířatům nepřízeň počasí však nevadila a předvedla se nám v plné parádě. Děti tak mohly vidět šelmy z bezprostřední blízkosti a byl to opravdový zážitek. Na závěr výletu jsme také nakoupili suvenýry a vyrazili domů.

třídní učitelé 2. tříd


  

  

  

  2. června 2018 

Přehled akcí na měsíc červen 2019
Celkový přehled akcí naleznete na Plán akcí - červen 2019.

  2. června 2018 

Pythagoriáda 2019
V úterý 28. května 2019 se na písecké základní škole T. Šobra konalo okresní kolo matematické soutěže - Pythagotiáda. Ve všech kategoriích od 5. do 8. třídy jsem vyslali do soutěře tři soutěžící a ti si nevedli vůbec špatně.
V kategorii 5. tříd zvítězila Nikola Blažková, 7. - 8. místo obsadil Filip Dvořák a 9. - 14. místo Marin Pich.
Výsledky kategorie 5. tříd: Pythagoriáda 5. ročník .

V kategorii 6. tříd to byla na 13. místě Veronika Vanišová, 16. místo David Polanecký a 20. místo Eliška Kroufková.
Výsledky kategorie 6. tříd: Pythagoriáda 6. ročník .

V kategorii 7. tříd obsadila 2. místo Kristýna Masopustová, 13. místo Adam Sláma a 16. místo Jakub Řežábek.
Výsledky kategorie 7. tříd: Pythagoriáda 7. ročník .

V kategorii 8. tříd 2. - 3. místo Matěj Vaniš, 4. - 6. místo Vít Šobek a 6. - 9. místo Diana Kotalíková.
Výsledky kategorie 8. tříd: Pythagoriáda 8. ročník .

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Jsme rádi, že v oblasti matematické gramotnosti se naši žáci v konkurenci ostatních škol neztratí.

  1. června 2019 

Florbalový turnaj žáků 1. stupně
Ve středu 29. 5. se v Písku na ZŠ E. Beneše konal florbalový turnaj, na který vyjeli žáci 5. tříd ve složení: Vlastimil Blažek, Michal Bejšák, Oto Hanus, David Koutník, Kristián Sivák, David Kabíček, Jan Pištěk a v bráně to jistil Marcel Trkovský. Kluci podali perfektní výkon, v celém turnaji nenašli přemožitele, a tak slavili 1. místo v turnaji.

Martin Hrych


  

  

  

Výsledkovou tabulku z turnaje je možné prohlédnout zde .

  27. května 2019 

Česko-slovinská lípa
V pondělí 20. 5. se naši žáci zúčastnili slavnostního aktu, kdy v areálu parku na Tyršově náměstí byla sázena lípa česko-slovinského přátelství. Náš pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Hany Ctiborové se postaral o kulturní doprovod akce, kdy v úvodu zazněly dvě lidové písně. Po projevech pana starosty a pana slovinského velvyslance, pak vlastní akt sázení lípy doprovodila píseň z dílny autorů Svěráka - Uhlíře s příznačným názvem Stromy. Pak se žáci, jak si můžete všimnout na přiložených fotografiích, také podíleli na vlastním sázení......

Martin Hrych


  

  

  

  24. května 2019 

Volební systém v ČR - volba prezidenta
Během měsíce května si žáci sedmých tříd vyzkoušeli jaké to je být účastníkem voleb. Ve všech třech třídách se přihlásili tři kandidáti, kteří své voliče přesvědčovali ve svých předvolebních projevech. V těch kandidáti slibovali např. výběr ze 4 jídel ve školní jídelně, plavecký bazén v areálu či diskotéku během vyučování. Nezapomnělo se ani na sliby v podobě dobrých vztahů s našimi sousedními zeměmi. Následovala společná debata kandidátů. Otázky si na své spolužáky připravily děti opravdu záludné. Zajímalo je např. jaký vztah mají kandidáti k týrání zvířat, a nebo, co udělají pro žáky, kteří by se místo diskotéky chtěli učit. Každý žák, který předložil svoji žákovskou knížku (občanský průkaz), se mohl zúčastnit voleb. Nakonec si každá sedmá třída v dvoukolovém většinovém volebním systému zvolila svého třídního prezidenta.

Mgr. Adéla Pikousová


  

  

  23. května 2019 

Pohár rozhlasu - krajské kolo Tábor
Dne 22. 5. se desetičlenná výprava starších žákyň zúčastnila krajského kola Poháru rozhlasu na táborském stadionu Mír. Počet soutěžících 330 nás zpočátku šokoval, ale závod byl velmi dobře zorganizován, takže vše šlo bez prostojů mezi jednotlivými disciplínami. Naše družstvo si vedlo velmi dobře hned po prvních disciplínách. Například: Klára Honzíková s výkonem 8,43 s v běhu na 60 m, Bára Sulanová vyhrála s výkonem 2:45.46 min běh na 800 m, za ní na 2. místě skončila Kristýna Matoušková s časem 2:45.06 min. Zdolány byly i některé osobní rekordy např. Tereza Kozáková si zlepšila skok do výšky na úctyhodných 143 cm. Nakonec si děvčata odvezla pohár za celkové 3. místo. Všem závodnicím děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji, ať vás sport baví jako do teď.

Mgr. Alena Dolejšková


  

  

  20. května 2019 

Krajské kolo OVOV v Táboře
Dne 15. 5. 2019 se naše škola zúčastnila krajského kola soutěže OVOV (Odznak všestrannosti olympijský vítězů) v Táboře. Závodníci podávali i přes velmi chladné počasí skvělé výkony. Disciplíny, které museli splnit, jsou tyto: sprint 60 m, hod míčkem, skok do dálky, shyby, leh-sedy a běh 1000 m. Petr Molík skončil na 3. místě a Lucie Kašparová obsadila krásné 23. místo. Oběma závodníkům patří velká gratulace a obdiv.

Mgr. Alena Dolejšková


  

  

  17. května 2019 

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve středu 15. května 2019 se uskutečnila v Písku dopravní soutěž mladých cyklistů. Naši školu reprezentovali v kategorii mladší žáci 5. B David Koutník, Oto Hanus, Petra Honzíková, Vanesa Kotrbová a ve starší kategorii žáci 9. B Radek Dvořák, David Imbr, Vanessa Dvořáková, Daniela Hanzlová. Soutěž je velmi náročná, takže se jí zúčastnilo pouze 10 družstev. Soutěž se skládá s těchto disciplín: jízda zručnosti, test z dopravních předpisů, jízda na dopravním hřišti a znalosti z poskytování 1. pomoci. Obě družstva se snažila, ale bohužel na ně zbyly pouze bramborové medaile za celkové 4. místo. Přesto děkuji za žákům za přípravu na soutěž i výkony při vlastní soutěži.

Martin Hrych


  

  

  14. května 2019 

Soutěž 5. tříd - „Myslivost jako ochrany přírody“
Dne 10. května 2019 proběhla v Bažantnici soutěž tříčlenných družstev žáků pátých tříd základních škol sestávajících se z obecných přírodovědných znalostí „Myslivost jako ochrany přírody“. Naši školu reprezentovala dvě družstva ve složení Adam Beran, Matyáš Hrych, Martin Pich a Jakub Kudrna, Zuzana Lhotová, Adéla Matějková. Celkové vítězství patřilo našemu prvnímu družstvu a druhé družstvo obsadilo 8. místo. Všem gratulujeme a děkujeme za prokázané znalosti a reprezentaci školy. Poděkování patří také paní zástupkyni Marii Jelenové za přípravu žáků na soutěž.

Martin Hrych


  

  

Diplom pro vítězné družstvo zde .

Výsledková listina soutěže zde .

  13. května 2019 

Vodnická pohádka ve školní družině
V pondělí 6. května přijelo divadlo Řimbaba zahrát dětem ze školní družiny Vodnickou pohádku. Vyprávěla o vodníkovi, který šel na namluvy, ale díky květině Zapomněnce na svou milou Vodněnku zapomněl. Vše ale dobře dopadlo, protože naopak květina Vzpomněnka mu pomohla. Pohádka byla veselá a děti si při ní mohly zazpívat i zatancovat.

Vychovatelky ŠD


  

  

  6. května 2019 

Ukázka mladých záchranářů a jednotek IZS
V úterý 6. 5. 2019 se náměstí E. Beneše v Milevsku stalo místem, kde si žáci naší školy mohli prohlédnout, ale i si prakticky vyzkoušet některé činnosti, které musí zvládat mladí záchranáři a jednotky IZS (intergrovaného záchranného systému). Viděli praktické ošetření zranění, technický zásah u dopravní nehody, vyzkoušeli si přivolání pomoci přes aplikaci "Záchranka" a nechyběla ani prohlídka přistavené techniky IZS. Dětem se ukázky líbily, škoda, že nám akci pouze kazilo velmi chladné počasí.


  

  

  

Na krátké video z této akce se můžete podívat zde.

  5. května 2019 

Okresní kolo Poháru rozhlasu v lehké atletice
V pátek 3. května 2019 se uskutečnily v Písku lehkoatletické závody družstev chlapců a dívek (mladší 6. a 7. třída a starší 8. a 9. třída) - Pohár rozhlasu. Všechna naše družstva si vedla velmi dobře a musíme všem atletům poděkovat za bojovnost a super výkony, které předvedli i když počasí závodům nepřálo a celý den propršel. Starší žákyně získaly 1. místo a postupují na krajské kolo do Tábora. Mladší žákyně obsadily celkově 2. místo. Straší žáci skončili na 2. místě a mladší žáci na pěkném 3. místě. Všem blahopřejeme a děkujeme.

Bc. Dominika Koutníková a Mgr. Miloš Haluška


  

  

  

Výsledková listina družstev zde .

Výsledková listina výkonů u jednotlivců zde .

Z fotografií, které pořídila paní učitelka Dominika Koutníková jsme vybrali několik pěkně rozfázovaných sportovních lehkoatletických disciplín v podání našich žáků a pár dalších fotografií, které nalezneta ve Fotogalerii: 2018_19_04_Pohar_rozhlasu

  3. května 2019 

Okresní kolo Štafetového poháru
V úterý 30. 4. 2019 se žáci 2. - 5. ročníku zúčastnili Štafetového poháru v Písku. Soutěžili v běhu 8 x 100m a 8 x 200m. V celkovém součtu se umístili na krásném 4. místě z celkového počtu 9 škol. Třetí místo nám uniklo o pouhou jednu vteřinu. Program byl doplněn soutěžemi ve skoku z místa a hodu medicinbalem.

PaedDr. Iva Kolářová


  

  

  3. května 2019 

Fotbalový turnaj McDonald`s Cup

Mc Donald´s Cup pro 1. - 3. třídy
Ve středu 24. dubna se v Písku odehrál další ročník okresního kola Mc Donald´s Cup. Naše družstvo, které hrálo ve složení Matyáš Panec, Adam Buzek, Jakub Šoule, Václav Slaba, Jakub Kadlec 3. B, Adam Diviš, Ondřej Tůma 3. A, Alex Kaleja 2. A, Antonín Černý 2. C, obsadilo konečné 5. místo.


Mc Donald´s Cup pro 4. - 5. třídy
Ve čtvrtek 25. dubna následovalo okresní kolo Mc Donald´s Cup pro starší kategorii, žáky 4.- 5. ročníků. Přestože se kluci snažili a bojovali, skončili na 9. místě ze 14 zúčastněných týmů. Sestava našeho mužstva: Denis Panec, David Švejda, Jakub Kudrna 5. A, Vlastimil Blažek, Kristián Sivák 5. B, Šimon Janouch 4. A, Jakub Pešata 4. B, Jiří Švarc, Mário Volf 4. C
Mgr. Eva Syrovátková


  

  

  3. května 2019 

Školní kolo matematické soutěže - Pythagoriády
V pondělí 29. 4. se na naší škole konalo školní kolo Pythagoriády ve čtyřech věkových kategoriích. Během 60 minut žáci měli za úkol vyřešit 15 úloh bez použití tabulek a kalkulaček. V jednotlivých kategoriích se soutěže zúčastnilo:
5. ročník - celkem 21 žáků 5. i 4. ročníku
6. ročník - celkem 16 žáků
7. ročník - celkem 17 žáků
8. ročník - celkem 15 žáků.
Výsledkovou listinu uvádíme zde .


Mgr. Marie Jelenová


  

  

  2. květen 2018 

Přehled akcí na měsíc květen 2019
Celkový přehled akcí naleznete na Plán akcí - květen 2019.

  30. dubna 2019 

Čarodějnice a 2. B
V úterý 30. dubna se za katedru místo paní učitelky usadila čarodějnice Kanimůra a strávila s námi celý vyučovací den. Měla pro nás čarodějnické úkoly, vyrobili jsme si třeba puzzle s čarodějnicí, přečetli čarodějnickou pohádku. Vyučování uteklo velmi rychle. A teď hurá na Filipojakubskou noc!

Mgr. Andrea Zelenková


  

  26. dubna 2019 

Okresní kolo v minifotbale žáků 2. stupně
V pátek 26. 4. 2019 se na fotbalovém hřišti Spartaku Písek uskutečnilo okresní kolo minifotbalu (hráči 6 + 1). Náš tým skončil na pěkném 2. místě, kdy pouze nestačil na suverénní fotbalisty ze sportovní školy ZŠ T. G. Masaryka Písek. V prvním zápase jsme porazili 2. ZŠ Milevsko 2 : 0, pak nás trochu srazila Masaryčka Písek, kdy jsme prohráli 0 : 4, ale další dva zápasy s Gymnáziem Písek a ZŠ Husova Písek jsme již nepustili a oba jsme vyhráli. Náš tým nastoupil ve složení: Jakub Trojáček (brankář), Matěj Mácha, Jan Peterka, David Imbr, Michal Říha, Dominik Popuša, Matěj Buriánek, Jakub Hruška, Vojtěch Baštýř a Kristýna Matušková. Děkujeme za reprezentaci školy. Poděkování patří i paní zástupkyni 2. ZŠ Milevsko Daně Kotrbové za krásné akční fotografie.

Martin Hrych


  

  

  

  25. dubna 2019 

Milevské branné závody 2019
Ve čvrtek 25. 4. se uskutečnil v Bažantnici 1. ročník Milevského branného závodu. Naše družstvo ve složení Jíří Komárek, Natálie Kozáková, Patrik Novotný, Lukáš Čunát, Matyáš Bauer a Vít Šobek si vedlo velmi dobře a v konečném pořadí obsadilo pěkné 7. místo s celkovým počtem 77 bodů a nejlepším zaběhnutým časem - 61 minut. Žáci museli prokázat teoretické, ale i praktické znalosti. Nesměly je zaskočit otázky ze zdravovědy, topografie, dopravních a požárních předpisů. Prakticky si vyzkoušeli střelbu, uzlování, hod granátem na cíl i test fyzické zdatnosti. Děkujeme za převedené výkony a reprezenzaci školy.

Martin Hrych


  

  

  23. dubna 2019 

Okresní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů
Ve středu 10. 4. se naše škola zúčastnila okresního kola OVOV v Písku. Výpravu tvořilo celkem 20 žáků, z nichž 8 (4 dívky a 4 chlapci) tvořilo družstvo. Všichni soutěžící museli absolvovat pět disciplín a z průběžných výsledků po každé z nich jsme se opravdu radovali. Po dokončení náročného závodu většina dětí načerpala energii a mohlo se přejít k vyhlašování výsledků. Do krajského kola z 1. místa ve své kategorii postoupil Petr Molík, dále na počet bodů Miroslava Kortanová. Družstvo skončilo na 3. místě, takže nyní čekáme, až proběhnou všechna okresní kola, abychom zjistili, zda je postup možný alespoň bodově. Jinak se naše škola může pyšnit nejdelším trojskokem z místa, který měřil 8, 28 m v podání Báry Sulanové a největším počtem kliků za 2 minuty, kterých dokázala Lucie Kašparová udělat 91. Všechny závodníky bych chtěla moc pochválit.

Mgr. Alena Dolejšková


  

  

  17. dubna 2019 

Velikonoce jsou tady!
To pozná každý hned při vstupu do naší školy. Ve vestibulu nás vítají velikonoční zajíci, které pro třeťáky vyřezal sportovní dřevorubec a Martinův tatínek, pan Komárek. Děti zajíce s nadšením domalovaly. Panu Komárkovi moc děkujeme a všem přejeme radostné prožití velikonočních svátků.

Žáci 3. B a Mgr. Eva Syrovátková


  

  

  

  15. dubna 2019 

Naši žáci na pěvecké soutěži Jihočeský zvonek
Dne 11. dubna 2019 se konalo v píseckém Domu dětí a mládeže okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naše škola měla zastoupení v 1. kategorii hned dvakrát - v sólu Elišku Dvořákovou ze 4. B a v duetu Kateřinu Pincovou a Prokopa Šimánka ze 4. A. Soutěžilo se v přednesu dvou lidových písní. Mezi 18 účastníky v této kategorii se neztratili a vyzpívali si Čestná uznání.

Mgr. Miroslava Koutníková


  

  11. dubna 2019 

Druháci v písecké Sladovně
Ve středu 3. 4. 2019 žáci 2. tříd navštívili Sladovnu v Písku. Prohlédli si dvě expozice Včela a Mraveniště. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací o životě mravenců a včel a odnesli si skvělé zážitky.

Mgr. Jana Marelová


  

  

  11. dubna 2019 

Krajský přebor škol ve sportovní gymnastice
Na krajském přeboru ve sportovní gymnastice, který se konal v Táboře, měla naše škola zastoupení hned ve třech kategoriích: mladší žáci II (Matyáš Kostínek, Matyáš Hrych, Prokop Šimánek, Jakub Sulan), žákyně III (Natálie Kozáková, Kateřina Müllerová, Linda Fořtová, Lucie Kašparová, Kristýna Nedvědová) a žákyně IV (Klára Honzíková, Miroslava Kortanová, Bára Sulanová, Nela Kubíčková). Domů jsme přivezli medaile jak za družstva, tak za jednotlivce. Mladší žáci obsadili za družstva 3. místo, žákyně III místo 2. a přebornicemi jihočeského kraje se staly žákyně IV. Dále jsme brali medaile i za jednotlivce: zlato vybojovala Klára Honzíková, stříbro Bára Sulanová a bronz Miroslava Kortanová a Natálie Kozáková.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Miroslava Honzíková


  

  

  


  10. duben 2019 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183, odst. 2 vyhovuji žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na vstupních dveřích do školy a na internetových stránkách školy po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Od 23. 4. 2019 si mohou rodiče přijít do školy pro rozhodnutí a fotografii ze zápisu.
Rodiče, kteří požádali, případně zvažují žádost, o odklad školní docházky, bude rozhodnutí o odkladu vystaven po doložení potřebných dokumentů od lékaře a školského poradenského zařízení. K jeho vyzvednbutí je osobně vyzveme.
Ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří si vybrali naši školu.
Přehled o výsledcích zápisu naleznete v přiloze zde.

Martin Hrych, ředitel školy

  10. dubna 2019 

Informace pro rodiče - schůzka
Ve čtvrtek 1. 4. 2019 se uskuteční rodičovské schůzky.
Na 1. stupni to budou konzultační schůzky od 14 do 17 hodin (případně dle informace třídních učitelek).
Na 2. stupni rodičovská schůzka začína v 15:30 hodin.
Srdečně zveme všechny rodiče.

Martin Hrych

  9. dubna 2019 

Okresní kolo fyzikální olympiády
Ve středu 3. 4. 2019 se v DDM Písek konalo okresní kolo fyzikální olympiády. Naši žáci se zúčastnili v kategorii F - 8. ročník, ve které Matěj Vaniš vyhrál s celkovým počtem bodů 39 ze 40 možných. Na 2. místě se umístil také žák naší školy Vít Šobek a školu dobře reprezentovala i Lucie Anna Černá na 5. místě. Děkuji paní zástupkyni ředitele Marii Jelenové za perfektní přípravu žáků a Matějovi, Vítovi a Lucii Anně za vzornou reprezentaci školy.

Martin Hrych


  

  

  8. dubna 2019 

Turnaj ve vybíjené
Dne 20. 3. 2019 se žáci 4. a 5. ročníků (O. Hanus, V. Blažek, D. Koutník, J. Řehoř, M. Bejšák, K. Sivák, M. Pich, D. Panec, A. Beran, Š. Janouch, P. Vodňanský a P. Šimánek) zúčastnili turnaje ve vybíjené. Navzdory jedné prohře obsadili krásné 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Miroslava Honzíková


  

  

  6. dubna 2019 

Zápis do 1. tříd - 2. den
V sobotu 6. 4. 2019 pokračoval na naší škole zápis do 1. tříd druhým dnem. Jak jsem již napsal, hlavním tématem bylo vše o indiánech. Ve všech aktivitách se toto téma objevovalo. Děti počítaly indiánská pírka, porovnávaly indiánské obrázky, ukazovaly si obrázky s indiány a samozřejmě jim při zápisu pomáhali naši žáci, převlečeni do indiánských kostýmů. Výsledek zápisu předčil moje očekávání, k zápisu se dostavilo celkem 85 dětí, u kterých ještě 14 – 17 rodičů uvažuje o odkladu školní docházky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošního zápisu, a také rodičům, kteří se rozhodli pro naši školu.

Martin Hrych, ředitel školy


  

  

  5. dubna 2019 

Zápis do 1. tříd - 1. den
Dnes v pátek 5. dubna ve 14 hodin odstartoval letošní zápis do 1. tříd. Tématem zápisu bylo vše o indiánech. Hned na začátku každý přeškolák dostal náramek přátelství, na který si navlékal za každý splněný úkol korálek. Ale jaké to byly úkoly zatím nemůžeme ještě úplně vyzradit, protože zítra ještě v zápise pokračujeme 2. dnem..... Dnes přišlo k zápisu 60 dětí, o odkladu uvažuje zatím asi 9 rodičů.

Martin Hrych, ředitel školy


  

  

Předchozí | Další
 
Poslední aktualizace 01/10 Mkrizik     (c) 2004-2018     1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko