Aktuální informace

3. březen 2020 - Plán akcí na měsíc březen

V měsíci březnu proběhne řada akcí, které se snažíme vybírat tak, aby vhodně doplňovaly výuku.
Z plánovaných akcí připomínáme:
- společnost Pohodáři dne 3. března přiváží zeměpisno - naučnou akci na téma Kanada
- ve spolupráci s Městskou knihovnou v Milevsku je pro akce 2. ročníky " Jak číst komiks"
- proběhnou okresní a krajská kola didaktických soutěží z chemie, matematiky,fyziky, přehlídka dětských recitátorů
- v termínu od 9. - 13. března má náš okres jarní prázdniny
- 28. března si připomeneme 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského (1592 - 1670)

Přejeme příjemný březen - měsíc knihy, měsíc blížícího se jara.
Přehled plánovaných na měsíc naleznete zde.