19. 6. 2024 Zahradní slavnost

Po loňském úspěchu jsme i letos s našimi žáky a učiteli uspořádali Zahradní slavnost, která se tentokrát uskutečnila v úterý 11. 6. Po úvodních slovech pana ředitele Martina Hrycha a paní místostarostky Markéty Honzíkové provedly diváky programem moderátorky z 9. ročníku Markéta Heroutová a Kateřina Pincová. Představili se malí muzikanti na zobcové flétničky pod vedením paní učitelky Miroslavy Koutníkové, žáci 5. B se svou paní učitelkou Martinou Pešičkovou a jejich celoročním projektem Recyklohraní, pěvecký sbor školy pod taktovkou paní učitelky Veroniky Palusové, projekt s názvem Mladí pro klima v režii 6. B a paní učitelky Kamily Kosové a tanečníci EFK Dance Family. Jako čestný host vystoupilo hudební uskupení žáků Základní umělecké školy – Prvoci pod vedením Jaromíra Kašpara. Nechybělo ani slavnostní poděkování děvčatům a jejich trenérkám, které nás reprezentovaly na turnaji v házené a získaly pro naši školu 1. místo v celorepublikovém finále. V druhé části programu mohli návštěvníci vyzkoušet doprovodné aktivity – soutěže v házení, skákání, nebo chození na chůdách, poznávání rostlin a stop zvířat, hry se smysly a chůzi naboso, archeologické hledání, jazykový piknik nebo malování na kamínky. Vše bylo doplněno obrazovou galerií  a ukázkou školních aktivit, jakými jsou práce fotokroužku, kroužku korálkování nebo 3D tisku. Kdo si chtěl zasportovat, byl zván na školní hřiště, kde se návštěvníkům věnovali trenéři florbalového klubu Došwich a trenérky milevské házené. Velký úspěch měla letošní novinka – stánek s rostlinnou štafetou, kde si hosté mohli vyměnit nebo odnést libovolný přírůstek do zahrádky. Občerstvení zajistila školní jídelna ve spolupráci s našimi žáky, kteří napekli dobroty v rámci hodin vaření. A něco k zakousnutí přinesli i někteří rodiče, kterým tímto také děkujeme. Poděkování za zdařilou akci patří samozřejmě všem žákům, učitelům a zaměstnancům školy.