05. 04. 2024 Velikonoční projekt

Dne 27. 3. zažili žáci 6. tříd v rámci výuky AJ projektový den na téma Velikonoce. V první části se dozvěděli o různých tradicích, které se dodržují v anglicky mluvících zemích, a zároveň si rozšířili slovní zásobu vztahující se k Velikonocům. Ve druhé části se všechny třídy společně sešly na školním hřišti a soupeřily v různých jazykových a sportovních disciplínách. Souboj to byl velmi vyrovnaný. Na závěr projektového dne měli žáci za úkol najít na školní zahradě pro svoji třídu co nejvíce vajíček, které pak vyměnili za sladkou odměnu. Všichni si den hezky užili.