27. 09. 2023 Evropský den jazyků

V rámci výuky cizích jazyků jsme si připomněli den, kdy se slaví Evropský den jazyků. Ten připadá
každoročně na 26. září. Cílem je uvědomit si jazykovou rozmanitost a motivovat k učení cizím
jazykům.
Žáci při hodinách anglického a německého jazyka tipovali na základě ukázek jazyky. V Evropě existuje
až 225 jazyků. Dělili je do jazykových skupin, zamýšleli se, proč je důležité učit se cizí jazyk. Také
porovnávali anglický, německý a český jazyk a vyhledávali různé zajímavosti, jako jsou jazykolamy,
nejdelší slova apod. Nakonec jsme si formou brainstormingu zopakovali a předali tipy, jak se lépe a
efektivněji učit např. slovní zásobu.