26.09.2023 Informace pro absolventy ohledně školního účtu Google Workspace

Oznamujeme žákům, kteří ukončili v červnu povinnou školní docházku na naší škole, že dle pravidel využívání školní licence programu Google Workspace musíme jejich žákovské účty zrušit. Pokud mají na účtu uložena důležitá data, prosíme, ať se je přesunou, stáhnou, zazálohují na jiná média, cloudy. Termín na přesun dat máte do 15. 10.2023, poté budou účty fyzicky smazány.