23. 5. 2023 Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 23. 5. 2023 se 4 žákyně a 4 žáci naší školy účastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Táboře. Soutěž probíhá v 5 disciplínách. Teoretickou znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích prověřily testové otázky. Praktickou znalost potom jízda po dopravním hřišti, kde jezdily děti po předem určených stanovištích v časovém limitu 5 minut. V půlce limitu začali provoz řídit policisté, což by jistě znejistilo i mnohé dospělé řidiče. Děti si s tím poradily skvěle. Následovala jízda zručnosti na kole, kde museli mladí cyklisté zdolat překážky. Zásady poskytování první pomoci si ověřili pod vedením žákyň a pedagogů Střední zdravotnické školy. Poslední disciplínou byl labyrint, což byla práce s mapou, kde se museli žáci dostat přes město ke škole, aniž by porušili dopravní předpisy. V kategorii I - mladší jsme si odvezli 2. místo a v kategorii II - starší 3. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.