18. 05. 2023 Projektový den v devátých ročnících

V průběhu dubna a května se v devátých ročnících uskutečnil čtyřhodinový geologický projektový blok vedený Mgr. Josefem Himlem. Žáci si získané vědomosti ve výuce přenesli do praktické roviny. Chlapci  i dívky si vyzkoušeli výrobu dlažebních kostek, pazourků a činnosti spojené s identifikací neznámých vzorků nerostů.