05. 05. 2023 Den Země

Naše škola se tradičně připojila k oslavám svátku Země, který připadá na 22. dubna. My jsme slavili v pátek 28. dubna. Naši deváťáci připravili pro žáky 1. stupně projektový den na školním hřišti a zahradě. Tématem pro prvňáčky byly odpady – na stanovištích cvičně třídili odpady, získali informace o kompostu, z odpadů vyráběli. Druháci se věnovali rostlinám. Seznámili se s jejich životním cyklem, domů si odnášeli zasazenou pokojovou rostlinu se zápichem. Třeťáci studovali zvířata, z ekohmoty tvořili některé zástupce. Pro čtvrťáky byla připravena stanoviště o člověku. Děti získaly např. informace o smyslech člověka nebo o základech první pomoci. Žáci pátých ročníků zkoumali neživou přírodu. Vytvořili si „sopku v akci“, prozkoumali kamennou stezku na školní zahradě.