05. 05. 2023 Setkání na radnici

V rámci projektu Mladí pro klima plní žáci 8.C po celý školní rok úkoly podle metodiky 7 kroků. Zamysleli se nad vlivem klimatické změny v našem městě a navrhují konkrétní menší i větší změny, které přispějí k ochraně životního prostředí. Svůj projekt představili 12. 4. na sdílecím setkání 11 škol v Praze, ve čtvrtek 27. 4. pak zástupcům vedení školy a vedení Městského úřadu v Milevsku v prostorách radnice. V příjemném prostředí a atmosféře provedli všechny přítomné dosavadní praci v projektu. V letošním roce se zabývali problematikou vody v jižní a jihozápadní části města. Teď nezbývá jen z návrhů změny vybrat a realizovat …