13. 09. 2022 Za vodou do Vodňan

V rámci projektu Za vodou do Vodňan proběhla ve dnech 5. až 7. 9. pobytová přírodovědná exkurze
ve vzdělávacím středisku MEVPIS Vodňany. Žáci 7. A si společně se svými pedagogy prohloubili
znalosti o vodě a životě v ní. Během výukových programů s odborným lektorem se seznámili s říční
sítí, problematikou říční nivy a vztahy mezi vodními živočichy. V příjemném prostředí a pohodové
atmosféře si během pozorování a bádání užili spoustu legrace a zábavy.
Po příjezdu se věnovali významu vody a jejímu znečištění. Na řadu přišli i nepůvodní druhy
organismů. Žáci tuto problematiku řešili na příkladu invazivních druhů raků. Druhý den navštívili
rybochovné pracoviště FROV JU, odlovili si a prohlédli druhy ryb – jesetera, kapra, okouna, plotici….
Při brodění v nádrži si odlovili zástupce bezobratlých, které pak sledovali pod mikroskopem. Poslední
den pobytu se věnovali jednotlivým zástupcům ryb a navštívili SRŠ ve Vodňanech. Prohlédli si
rybářské muzeum, seznámili se s historií chovu a lovu ryb, v akváriích viděli i exotické zástupce. Za
zmínku stojí i venkovní jezírko školy s možností sledovat ryby za sklem.
Pobytová exkurze byla realizována z dotace Jihočeského kraje v rámci Dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2022.

Autory fotografií jsou J. Škrabánek a D. Koutníková.