1. 9. 2022 Nový školní rok je tady

Vážení rodiče, žáci, učitelé a zaměstnanci školy, 

dnešním dnem začal nový školní rok. Chtěl bych nám všem, kteří tvoříme velké společenství naší školy, popřát mnoho sil a úspěchů při jeho průběhu a doufám, že na konci roku, až budeme bilancovat jeho výsledky, budeme všichni spokojeni. Aby naši prvňáčci mohli říci, že už umí krásně číst, psát a počítat. Aby žáci měli dobrý pocit z toho, co se naučili. Učitelé bavilo a naplňovalo předávání vědomostí a dovedností svým žákům. Deváťáci se dobře připravili a absolvovali přijímací zkoušky a dostali se tam, kam chtějí směřovat až opustí naši školu. Jsme na začátku školního roku, doufejme příjemného a nerušeného distanční výukou. Ve škole je stále co zlepšovat a modernizovat. Budova školy dnes slaví 87 let, a tak je stále co opravovat a zlepšovat. Letos to je rekonstrukce sociálních zařízení ve školní jídelně, realizace systému Flowbox, kdy do všech tříd byly naistalovány měřiče CO2, teploty a vlhkosti. Celý systém je ovládán speciálním softwarem, který umožňuje na základě zjištěné teploty v místnosti provést přímou regulaci kohoutů na topení. Od tohoto systému si slibujeme další úspory ve spotřebě plynu.  Nový kabát dostala kancelář školy, vznikl sádrokartonový strop ve školní družině, rozšířili jsme vjezd do školní jídelny, vjezd do areálu dostal nová vrata. Nemluvím o běžných opravách jako je malování, renovace parketové podlahy v učebně přírodopisu, opravy omítek. Co bychom chtěli dát do rozpočtu? Určitě naplánovat etapovou realizaci výměny oken na budově školy. Snad se nám v roce 2023 podaří vyměnit cca 20 oken na severní straně školy, které jsou v havarijním stavu. Nové vybavení plánujeme do školní kuchyně, kde některé spotřebiče fungují od otevření stávající kuchyně v roce 1985. Vyměnit by bylo potřeba i konvektomat a hodila by se i druhá multifunkční pánev. Rádi bychom pokračovali v rekonstrukci školní zahrady, kterou plánujeme nejen jako výukové prostředí pro naše žáky při vyučování a školní družinu pro volnočasové aktivity, ale taká bychom chtěli  pozvat, Vás rodiče, na neformální setkání do prostředí naší krásné školní zahrady. Pracujeme na tom. Ale na co nesmíme především zapomenout, že vše, co děláme je pro naše žáky, aby se ve škole cítili dobře, bezpečně a dobře se jim v ní učilo. Věřím, že se nám to v tomto školním roce bude dařit.