01.07.2022 Krásné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče, zaměstnanci a přátelé školy,

včera jsme uzavřeli školní rok 2021/2022. Dovolte mi malé zamyšlení... Jaký, že to byl školní rok? I když nás ještě v prvních měsících trápily karantény a vypadávání tříd, byli jsme rádi, že výuka pokračuje a je již skoro v  "normálních" kolejích. Všichni vyučující se snažili dohnat výpadek ve výuce způsobený Covidem. Dík patří i Vám rodičům, kteří jste nám pomáhali a spolupráce s Vámi nás těší. Chtěli bychom ji v dalším školním roce prohloubit, již vymýšlíme možné "společné" aktivity a akce. Poté, co se problém s epidemií stabilizoval, objevil se podstatně horší problém - ruská vojska začala válku na Ukrajině. V této chvíli se na naší škole vzdělává celkem šest ukrajinských žáků a od září přestupují další dvě žákyně ze ZŠ Orlík. 

I přes všechny tyto obtíže, krize a ne příliš dobré vize do budoucna si myslím, že letošní školní rok byl pro naši školu úspěšný. Na školu docházelo celkem 571 žáků do 26 tříd. Po zápisu otevíráme 3 první třídy, do kterých 1. září nastoupí  65 prvňáčků.  Žáci 9. ročníků se dostali na vybrané střední školy a učiliště. Přejeme jim na jejich další budoucí cestě životem mnoho úspěchů.  Během roku jsme  realizovali řadu aktivit v oblasti environmentální, sportovní i kulturní. Naši žáci byli úspěšní v didaktických i sportovních soutěžích.  Jistě, stále je co zlepšovat, to si samozřejmě uvědomujeme, a v novém roce již přemýšlíme o dalších možných změnách a aktivitách, které by našim žákům pomohly při získávání vědomostí a dovedností a zároveň by je bavily. 

Přicházejí dny prázdnin, dny slunce a pohody.

Přeji Vám všem jejich krásné prožití a v novém školním roce ve čtvrtek 1. září 2022 se těším na shledanou. 

Martin  Hrych, ředitel školy