28.06.2022 Závěrečná konference k projektu Mladí pro klima

Dne 23. 6. 2022 se 10 žáků ze třídy 8. A zúčastnilo konference v Praze. Zde vystupovalo několik mladých lidí, kteří vyprávěli inspirativní příběhy o tom, co oni sami podnikli, aby chránili naši planetu. Poté se žáci zařadili k jednotlivým lektorům, kde následovala společná diskuze nad tím, jak projekt Mladí pro klima ve škole pojali a zda je to celé bavilo. 

Konference byla slavnostní tečkou za naším projektem.