23. 06. 2022 Recyklace očima mladého vědce

V rámci programu Recyklohraní se ve středu 15. 6. zúčastnila 7. C výjezdního programu Recyklace očima mladého vědce – modulu Recyklace a voda. Badatelsky orientovaná výuka probíhala v učebně a u nedalekého rybníka. Žáci se nejdříve seznámili s obecnými informacemi o vodě a posléze získané informace ověřovali v praxi. U rybníka zjišťovali teplotu, průhlednost a nezávadnost, určovali „ulovené“ zástupce vodních bezobratlých. Po návratu do učebny pak stanovili pH, mikroskopovali řasy a bezobratlé z odebraného vzorku vody. Na konci zhotovili koláže na téma voda. Projektový den si žáci náramně užili.