08. 06. 2022 Slavnostní představení projektu Mladí pro klima

Dnešní den byl ve znamení představení projektu Mladí pro klima, na kterém celý letošní školní rok pracovala třída 8. A. Slavnost se konala na nádvoří milevského kláštera za velké účasti především dětí z milevským mateřských škol a dále široké veřejnosti. Žáci představili výsledek své celoroční práce, která se zabývala zlepšením klimatických podmínek ve městě Milevsku. Z několika návrhů se všichni shodli, že společně vyrobí hmyzí hotel, ptačí budku a dvě krmítka pro ptáky, která umístí v parku Bažantnice.

V areálu kláštera proběhla prezentace projektu a vystoupení školního pěveckého sboru. Následně se všichni účastníci slavnosti přesunuli do Bažantnice, kde mohli vidět již instalovaný hmyzí hotel, krmítka pro ptáky a ptačí budku. Poté byl připraven program pro naše nejmenší v podobě různých her a soutěží.

Všem moc a moc děkujeme za účast a podporu.