Aktuální informace

14. listopad 2019 - Preventivní program Kyberšikana

Ve dnech 7., 14. a 29. listopadu probíhá u žáků 4. a 5. tříd preventivní výukový program se zaměřením na Kybernetickou šikanu. Protože je kyberšikana velmi úzce propojena se šikanou, bavíme se ze žáky, jaký je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi. Žáci se mohou dozvědět, jak se správně zachovat, když se s kyberšikanou setkají, ať už oni sami nebo jejich nejbližší (rodina, kamarádi). Součástí preventivního programu je také několik praktických ukázek, se kterými situacemi se mohou děti na internetu setkat. Nejčastější jsou nevhodné a nebo urážející zprávy. Dále se bavíme o fake news a hoaxech - tedy nepravdivé, řetězové a někdy až nebezpečné zprávy, kterým nesmíme věřit, a na internetu je jich opravdu mnoho. Dostatek času je také v programu věnován sociálním sítím, které jsou součástí dnešní doby, a to zejména, jak předejít kybernetickým útokům, co si neinstalovat do telefonu a hlavně, na co si dávat pozor. V druhé části preventivního výukového programu je pro žáky vymezen čas na tvoření myšlenkových map, kde si ukotví své nové poznatky z preventivního programu Kyberšikana formou interaktivní metody a své myšlenky tak přenesou na papír. Poté probíhá následná prezentace jednotlivých myšlenkových map spojená s diskuzí. Ke konci programu je pro žáky připraveno video s názvem Amanda Todd - které ukazuje reálný příběh mladé dívky, které kvůli kyberšikaně spáchala sebevraždu. Na závěr programu žáci dostávají certifikát o absolvování preventicního programu Kyberšikana.

Bc. Ladislav Soldán - lektor preventivních programů Kyberšikana