29. 5. 2022 9. ročníky na exkurzi v JE Temelín

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 vyrazily 9. ročníky na tematickou exkurzi do jaderné elektrárny Temelín.  V informačním středisku JE Temelín se seznámili s principem výroby a rozvodem elektrické energie, která je vyráběna prostřednictvím štěpení jader uranu. Celý tento proces si mohli prohlédnout, i když se nedostali do ostře střežených prostor reaktorovny, pomocí speciálního filmu natočeném pomocí virtuální reality a brýlemi se sluchátky. Virtuální realita jim umožnila nahlédnout do skladiště paliva, reaktoru, chladicích věží, kterými vystoupali až  na jejich horní okraj, kdy se jim otevřel krásný výhled do kraje jižních Čech. Velký zájem věnovali mlžné komoře, kdy na projekci mohli vidět, že všude kolem nás je nestálý pohyb záření alfy a beta. V další části se prohlédli expozice, které seznamovaly s historií výroby elektrické energie, objevy a zařízeními, které otevřely cestu k jejímu využití. Žáci mohli v expozicích nahlédnout do mikrosvěta tvořeného atomy, ale také do makrosvěta naší galaxie a vesmíru. Exkurze velmi pěkně prakticky doplnila teoretické znalosti, které žáci získali v tematickém celku věnovaném jaderné energetice.