26. 4. 2022 Den Země

Den Země, který se každoročně koná 22. dubna, je den věnovaný planetě Zemi. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku, v současné době slaví svátek planety miliarda lidí ve více než 193 státech světa.

Do oslav jsme se zapojili projektovým dnem zaměřeným na rozmanitost přírody. Žáci 9. ročníků si ve skupinkách připravili program na školní zahradě a hřišti pro děti z prvního stupně. Prvňáčci se zabývali tématem odpadů – na stanovištích „cvičně třídili odpady“ a získali informace o kompostu na školní zahradě.  Druháci se věnovali rostlinám a domů si odnášeli zasazenou pokojovku se zápichem. Třeťáci se pohybovali ve škole, kde studovali zvířata. Pro čtvrťáky byla připravena stanoviště o člověku. Děti získaly např. informace o stavbě lidského těla nebo o základech první pomoci. Žáci pátých ročníků zkoumali neživou přírodu. Viděli „sopku v akci“ a vyzkoušeli si udělat sádrový odlitek zkameněliny.