25. 4. 2022 Výsledek zápisu do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova  690, okres Písek od školního roku 2022/2023 a zveřejňuje seznam přijatých uchazečů/dětí pod přiděleným registračním kódem.

Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naši školu. 

PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 

Příloha Velikost
vysledek_zapis.pdf 146.81 KB