13.03.2022 Poděkování za sbírku

V pátek jsme předali Farní charitě Písek (středisko Milevsko) výsledek naší sbírky pro Ukrajinu. Poděkování patří našim učitelům, kteří ji vymysleli, ale především velký dík Vám všem, kteří jste se jí zúčastnili. Pracovníci charity byli mile překvapeni, když sbírku přebírali, říkali, že tohle opravdu nečekali. Byly to tři po okraj naplněné osobní automobily. Chtěl bych poděkovat Vám všem. 

PaedDr. Martin Hrych