Aktuální informace

 

11.01.2022 Výprava za ekologickým poznáním do Horního Maršova

V pondělí 10. ledna se žáci 8.A vydali hromadnou dopravou do Horního Maršova v Krkonoších na pobytový ekologický program "Mladí pro klima". Pro některé žáky byla cesta velkým zážitkem, jelikož jeli poprvé metrem.  Během pobytu si žáci vyzkoušeli různé aktivity, které probíhaly uvnitř i venku. V úterý absolvovali odpolední vycházku s krásným výhledem na Sněžku. Celou akci si všichni moc užili. 

Pobyt se uskutečnil v rámci projektu MLADÍ PRO KLIMA, do kterého je naše škola zapojena. Spolupracujeme s Ekologickým střediskem SEVER, který zapojuje mladé lidi, vzdělavatele a samosprávu do ovlivňování klimatické změny v programu Active Citizens Fund. Základem projektu je ověřený program Školy pro udržitelný život ( tzv. ŠUŽ ) a jedná se o společné plánování mladých, veřejnosti a zástupců městských a obecních úřadů. Smyslem aktivit a sledování změn, které díky nim nastanou, je pozitivní vliv na životní prostředí, ale jde také o zlepšení vztahů v komunitě a společné řešení problematiky klimatu.