17. 6. 2021 - "Namaluj svůj hrneček" - předání cen

U příležitosti 30 let svého založení vyhlásila keramická dílna Atelier Radost výtvarnou soutěž pro děti "Namaluj svůj hrneček".

Soutěže se zúčastnili také žáci naší školy. Vítězné návrhy s namalovanými hrnečky byly v minulém měsíci vystaveny v knihovně. 

Ve středu 16. 6. proběhlo slavnostní předávání cen vítězům na zahradě MŠ Klubíčko. Děti si odnesly nejen své hrnečky, ale také další ceny. Všem vítězům srdečně gratulujeme.

                                                                                                                                                          Mgr. Kamila Finková