Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

    Zápisy k povinné školní docházce (týká se dětí, které k 31. 8. 2021 dosáhnou šesti let) se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů. Abychom dodrželi doporučení a vyšli vstříc rodičům, udělali jsme určité změny v původní plánované organizaci.

Zápis proběhne následujícím způsobem:

 •     1. 4. - 12. 4. 2021 - přijímání žádostí o přijetí
 •     12. 4. - 16. 4. 2021 - spuštění rezervačního systému
 •     19. 4. - 23. 4. 2021 - bude probíhat zápis (dítě, rodič, učitel) - forma zápisu bude upřesněna

 

Žádost o přijetí

 1. Je možné provést v elektronické podobě. Odkaz na aplikaci ZápisyOnline naleznete na stránkách školy.
 2. Pokud nevyužijete elektronickou žádost, můžete si vyzvednout formuláře žádostí v kanceláři školy (popřípadě u vchodových dveří v označených deskách).

V obou případech musíte vytisknutou (vyplněnou) žádost spolu s kopií rodného listu dítěte doručit do školy. Doručení lze provést následujícími způsoby:     

 • datovou schránkou (datová schránka školy: mm6mvyp)
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce    
 • poštou
 • osobně do kanceláře školy (od 8:00 - 15:00 hodin)

   V případě elektronického podání žádosti je generováno registrační číslo automaticky. Pokud je žádost podána jiným způsobem, bude toto číslo přiděleno a zasláno rodičům na uvedený e-mailový kontakt.

   Při vyplňování žádosti vždy uveďte druhého zákonného zástupce. Pokud údaje neuvedete, je nutné popsat důvod, a uvést, zda byl se druhým zákonným zástupcem zápis projednán a zda s ním souhlasí.  

U kopie rodného listu dítěte, kterou je potřeba přiložit k žádosti, napište v dolní části: “Souhlasím s poskytnutím kopie pro zápis.”

 

Žádost o odklad       

K vyplněné žádosti je potřeba přiložit dvě doporučení:

 1. doporučení školského poradenského zařízení  
 2. doporučení od dětského lékaře.


Formuláře

 • Žádost o přijetí: 
 • Žádost o odklad:    
 • Vyplněná žádost o přijetí - vzor:


Odkazy

Aplikace „ZápisyOnline“. K této jsme Vám připravili návod zde, včetně ukázky vyplněné Žádosti o přijetí zde. 


Výsledek přijímacího řízení

   Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.zsmilevsko.cz a na dveřích hlavního vchodu do školy pod přiděleným registračním číslem od 30. 4. 2021.