Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

    Zápisy k povinné školní docházce (týká se dětí, které k 31. 8. 2024 dosáhnou šesti let) se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024. Zápis proběhne prezenční formou.

Zápis proběhne v pátek 12. dubna od 14 do 17 hodin a v sobotu 13. dubna od 9 do 11 hodin

 

Žádost o přijetí

Zápis bude prováděn v elektronické podobě. Odkaz na aplikaci ZápisyOnline naleznete na stránkách školy.

Pokud nemáte možnost vyplnit žádost elektronicky, můžete si ji vyzvednout v kanceláři školy. 

V obou případech musíte vytisknutou (vyplněnou) žádost spolu s kopií rodného listu dítěte doručit do školy. Doručení lze provést následujícími způsoby:     

  • datovou schránkou (datová schránka školy: mm6mvyp)
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce    
  • poštou
  • osobně do kanceláře školy (od 7:00 - 15:30 hodin)

   V případě elektronického podání žádosti je generováno registrační číslo automaticky. Pokud je žádost podána jiným způsobem, bude toto číslo přiděleno a zasláno rodičům na uvedený e-mailový kontakt.

   Při vyplňování žádosti vždy uveďte druhého zákonného zástupce. Pokud údaje neuvedete, je nutné popsat důvod, a uvést, zda byl se druhým zákonným zástupcem zápis projednán a zda s ním souhlasí.  

U kopie rodného listu dítěte, kterou je potřeba přiložit k žádosti, napište v dolní části: “Souhlasím s poskytnutím kopie pro zápis.”

 

Žádost o odklad       

K vyplněné žádosti je potřeba přiložit dvě doporučení:

  1. doporučení školského poradenského zařízení  
  2. doporučení od dětského lékaře.


Formuláře

  • Žádost o přijetí: 
  • Žádost o odklad:    
  • Vyplněná žádost o přijetí - vzor:


Odkazy

Aplikace ZápisyOnline - návod zde, včetně ukázky vyplněné Žádosti o přijetí zde. 


Výsledek přijímacího řízení

   Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách www.zsmilevsko.cz a na dveřích hlavního vchodu do školy pod přiděleným registračním číslem od 30. 4. 2024.