12. 11. 2020 Návrat 1. a 2. ročníků

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy

Jsme potěšeni, že ministerstvo školství umožnilo od středy 18. 11. 2020 návrat žákům 1. a 2. ročníků.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu bez pohybových aktivit a zpěvu.

Vzhledem k nutnosti častějšího větrání Vás žádáme o vhodné oblečení žáků, aby žáci měli možnost se přiobléci, nebo naopak vrstvu oblečení ubrat.

Žáci, kteří se účastní školního stravování, mají obědy automaticky přihlášeny, pokud nemáte zájem o oběd, odhlašte si ho individuálně (tel.: 775 700 064).

Provoz školní družiny bude pouze pro přihlášené žáky a bude zajištěn následujícím způsobem:

Žáci budou zůstávat v kmenových třídách v neměnných skupinách.

Ranní provoz družiny bude zajištěn pro 1. A, 1. B, 1. C a pro 2. A. 2. B a 2.C také v kmenových třídách.

Odpolední provoz školní družiny bude pro všechny třídy 1. a 2. ročníku do 16:00 hodin.

Sdělte třídním učitelkám, zda bude dítě zůstávat ve ŠD a do kolika hodin.

V příloze naleznete další informace k provozu škol.