31. 10. 2020 Informace k přijímacímu řízení 2020/2021

Termíny pro podání přihlášky na střední školy:

obory s talentovou zkouškou:                                   do 30. listopadu 2020

obory bez talentové zkoušky:                                   do 1. března 2021

Název střední školy a vybraný studijní obor pro 1. a 2. termín přijímacího řízení pošlete prosím mailem na adresu výchovného poradce (s.kadlecova@zsmilevsko.cz) nejpozději do 29. ledna. Vyplněné přihlášky s potvrzeným prospěchem obdrží žák nejpozději do 8. února 2021. Přihlášku je nutné doručit řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2021.

Termíny konání přijímacích zkoušek:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín:                                pondělí 12. dubna 2021

2. termín:                                úterý 13. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín:                                středa 12. května 2021

2. termín:                                čtvrtek 13. května 2021

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021.

Další informace najdete na těchto odkazech:

Přehled středních škol:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?region=jihocesky-kraj

Obecné informace ministerstva:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore 

Testy z minulých ročníků:

https://prijimacky.cermat.cz/

Pokud ještě nejste rozhodnuti:

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.kampodevitce.cz/