2. 10. 2020 Realizace projektu iROP

Realizace projektu iROP s názvem" Vybavení učeben přírodních věd a polytechnického vzdělávání", reg. číslo CZ.06.4.59./0.0./0..0/16_075/0010832 se dostává do závěrečné fáze. V tomto projektu jsme realizovali několik aktivit, které zlepší prostředí školy, bezbariérovost školy, ale i vybavení učebními pomůckami. Co se nám tedy podařilo. Ve školní jídelně vzniklo v rámci projektu  bezbariérové WC, bezbariérovost školy jsme zlepšili nákupem schodolezu a tento týden dorazila na dvou paletách  dodávka pomůcek. Jedná se o žákovské stavebnice pro fyziku, chemii, 24 ks iPadů, pomůcky na podporu technického vzdělávání 3D tiskárny, pomůcky na robotiku a mnoho dalších zajímavých pomůcek. Doufáme, že nám tyto pomůcky pomohou realizovat naše záměry v těchto předmětech. Celkové náklady tohoto vybavení činily 1 160 000,- Kč.