Aktuální informace

9. 9. 2020 - Informace o úpravě epidemiologických pravidel

Vzhledem ke stávajícímu vývoji epidemiologické situace jsme se rozhodli k úpravě pravidel směřujících k ochraně zdraví všech účastníků vzdělávacího procesu na naší škole. Cílem úprav je udržení "normální" výuky v co největší míře.

Od 10.9.2020 zavádíme tato preventivní opatření:

1) pro osoby nepodílející se na vzdělávacím procesu

  • nebudou vstupovat do budovy školy (s výjimkou rodičů, kteří vyzvedávají děti ze ŠD)
  • v neodkladném případě mohou do budovy vstoupit hlavním vchodem – ohlásí se přes telefon u hlavního vchodu
  • vstup a pohyb po budově pouze s rouškou
  • ke komunikaci využívat telefon nebo e-mail
  • upřednostnit bezkontaktní platbu

2) pro žáky a všechny pracovníky školy

  • povinně nosit roušky ve všech společných prostorách školy (chodby a WC)
  • rodiče vybaví žáky 2 kusy ochranných roušek (jedna náhradní rouška v sáčku)
  • pracovníci školy používají ochrannou roušku při vzájemném jednání s rodiči

Zavedením těchto pravidel samozřejmě nemůžeme stoprocentně vyloučit možnost nákazy (v budově školy se denně pohybuje kolem 650 lidí, kteří se mimo školu setkávají s mnoha dalšími), ale snažíme, aby její případné dopady byly co nejmenší a zamezilo se uzavření celé školy.

Podrobnosti o plošném zpřísnění protiepidemiologických opatření zveřejní ministerstvo zdravotnictví během dnešního dne.