Aktuální informace

2. 9. 2020 - Výročí školy

Včerejší první školní den byl  pro naši školu velmi významný. Byl zahájen nový školní rok 2020/2021, a také proběhla slavnost k 85. výročí otevření naší školy.

Hned ráno jsme přivítali 68  nových prvňáčků. Přivítaly je nejen jejich třídní paní učitelky  Andrea Zelenková, Eva Syrovátková a Iva Kolářová, ale i pan místostarosta Michal Horek, pan ředitel Martin Hrych a paní zástupkyně pro 1. stupeň Štěpánka Nováková. Celkově do naší školy přišlo 570 žáků. 

Před desátou hodinou přejeli do školy milí hosté z Občanského sdružení Lidice, pan Antonín Nešpor s manželkou a  Miroslav Kaliba, kteří s sebou převezli štěp Lidické hrušně. Poté si žáci vyslechli velmi zajímavou besedu, která se zabývala pohnutým osudem Lidic. V 11  hodin byla před školou zahájena slavnost k výročí školy. V úvodu všechny přítomné přivítal pan ředitel školy Martin Hrych . Protože naše škola nese čestný název po našem 1. prezidentovi -             T. G. Masarykovi, zazněla v podání pěveckého sboru školy  pod vedením paní učitelky Hany Ctiborové jeho oblíbená píseň Ach synku, synku. Poté zazněl projev pana starosty Ivana Radosty. Střípky z historie školství v Milevsku jsme mohli vyslechnout v podání pana ředitele Milevského muzea Vladimíra Šindeláře. A pak již pan starosta s panem ředitelem odhalili u vchodu do školy pamětní bronzovou destičku s reliéfem T. G. Masaryka. 

V druhé části slavnosti opět zazněly písně v podání našeho sboru a pan ředitel požádal pana Antonína Nešpora o projev, v kterém vysvětlil poselství Lidické hrušně. Je až neuvěřitelné, že tento strom přežil ten strašný čas vyhlazení Lidic a žije s námi dodnes. Štěpy z této hrušně jsou vysazovány po celé naší vlasti jako symbol - Posel naděje. Pro naši školu byl připraven štěp s pořadovým číslem 32. Na pana Nešpora navázal projevem pan starosta Bernartic Pavel Souhrada, který také připomněl pohnuté osudy bernartických lidí  za 2. světové války. V německých plánech na vyhlazení obcí, jako odveta za atentát na Heydricha, měly  Bernartice pořadové číslo 3.  (Lidice, Ležáky, a pak Bernartice......).  Jen zázrakem se tento osud obci vyhnul, přesto mnoho bernartických lidí zahynulo na táborském a klatovském gestapu. 

S výsadbou Lidické hrušně  panu Nešporovi pomohli přítomní hosté, nechyběl mezi nimi ani pan Martin Komárek, který se účastnil vysazení lípy, která byla vysazena před pěti lety k 80. výročí školy. Zapojili se i žáci naší školy, a také veřejnost. Žáci 9. ročníků si připravili překvapení, kdy na dřevěné kolíky napsali své pocity, které se jim vybavily při vyslovení slova Lidice. Můžeme zde objevit třeba nápisy - strach, úzkost, beznaděj, víra, lítost, naděje ... Ty pak umístili kolem vysazené hrušně. 

Tím oficiální slavnost byla u konce a všichni přítomní byli pozvání na prohlídku školy.

Překvapení, které zůstalo utajeno, bylo otevření nové knihovny. Dle architektonického návrhu Ing.  Petry Šmejkalové se na vybudování podíleli -  pan Jan Jelen, který provedl perfektní restaurovaní okna, natěračské práce a malířské práce, vytvořil na stěnách krásné kresby na motivy kouzelnických příběhů Harryho Pottera. Elektrikářské práce, světla a audiotechniku dodala fm Calta Elektro, sádrokartonový strop pan Stanislav Jelínek, parketovou podlahu kvalitně zrenovoval pan Petr Smrt  a nábytek na míru provedla perfektně fm Interiéry Říha. Dík patří pracovníkům školy, kteří se podíleli na realizaci - pan školník provedl zednické práce, obklady, paní učitelky, paní asistentky stěhovaly knihy nejprve na půdu, a  pak zase v sobotu 29. 8. z půdy do knihovny. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Haně Wegschmiedové, které s celou myšlenkou a nápadem na čtenářskou dílnu přišla. 

 Prostory jsou vhodné nejen jako knihovna a čtenářské dílna, ale mohou být využity při výuce v dalších předmětech.