Základní informace

Oficiální název školy:

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

je zřízena podle § 149 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona ve znění pozdějších předpisů).

Zřizovatel školy:

Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Zřizovací listina:

vydána dne 28. 8. 2002  pod č.j. 369/02 Škola je příspěvkovou organizací podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

Škola je zařazena do sítě škol od 1. 1. 2003 pod čj.18 438/03-21 ze dne 24. 4. 2003. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna.

Škola je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 363 od 1. ledna 2003.

Základní údaje:

IČO: 710 00 381

Identifikátor zařízení: 650 038 223

IZO: 108 053 784

Sídlo školy: Jeřábkova 690, 399 01 Milevsko

Identifikátor datové schránky:  mm6mvyp

Telefon: 382 521 393

Mobil: 775 700 059

Ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka, Jeřábkova 690, Milevsko: PaedDr. Martin Hrych.    Jmenován na základě konkurzního řízení ze dne 25. 6. 2018.

Údaje o počtech žáků:

Ve školním roce 2023/2024 je otevřeno celkem 26 tříd. Z toho 14 tříd na prvním stupni a 12 tříd na stupni druhém. Celkem 558 žáků.

Počet žáků: 

    1.stupeň   307
    2.stupeň   251