11. 5. 2020 - Anglie - připomínka rozhodnutí

Dobrý den, 

připomínáme a žádáme rodiče žáků,  kterým byl minulý týden zaslán email ohledně jejich zájmu, popřípadě nezájmu o náhradní termín zájezdu do Anglie  v roce 2021, aby tento fakt oznámili cestovní agentuře písemně na adresu K TOUR, email:  ktour@c-mail.cz  (pokud tak již neučinili).