6. 4. 2020 - Informace pro rodiče vycházejících žáků

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání na střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů po otevření středních škol. Konkrétní termín stanoví MŠMT a bude pouze jeden (zachován zůstává náhradní termín pouze pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole, která je uvedena na přihlášce jako 1.

Střední školy musí zveřejnit seznam s výsledky přijímacího řízení nejpozději 8 kalendářních dnů od termínu jednotné přijímací zkoušky. Tento termín platí i pro školy, které jednotnou přijímací zkoušku nekonají (obory s výučním listem).

Odevzdání zápisového lístku

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (ten je 8 dnů po termínu jednotné přijímací zkoušky).

Protože obory středního vzdělávání s výučním listem mohou zveřejnit seznam přijatých uchazečů již nyní, pokud chcete odevzdat zápisový lístek a nemáte ho vyzvednutý, využijte úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 – 11:00 hod.

Zápisový lístek je možno přendat v případě přijetí na 2. školu.    

 Mgr. Marie Jelenová