1. 4. 2020 - Informace pro rodiče - ošetřovné

Dle nového došlo k rozšíření ošetřovného. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Rodičům žáků do 13 let je možné vystavit také tiskopis na ošetřovné. V případě zájmu si o tiskopis pište na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu. Více informací zde .

Rodič (netýká se OSVČ) obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání o ošetřovné ZDE.

Po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat.  Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů předá příslušné OSSZ. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

Rodič OSVČ – finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny – jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO, požádat o něj bude možné od 1. dubna. Pokud rodič OSVČ bude potřebovat potvrzení, může si zažádat na email: sekret@zsmilevsko.cz, uveďte jméno a příjmení žáka a třídu.  Více informací pro rodiče OSVČ ZDE