25. 3. 2020 - Informace pro rodiče k tomuto týdnu

Dobrý den, vážení rodiče, žáci, 

chtěl bych se ještě vrátit k systému, který jsme nastavili v tomto týdnu pro žáky na zadávání a odevzdávání úkolů. Vytvořili jsme pro žáky strukturu adresářů po ročnících a předmětech, stejnou jak pro zadávání, tak pro ukládání úkolů.

Věřte, že celkové nastavení systému nebylo jednoduché z hlediska vytvoření i nastavení práv, aby si žáci nemohli navzájem své práce opravovat, mazat, přesouvat. Pondělní nastavení adresáře Odevzdané úkoly se některým třídám nezdařilo - neobjevilo z důvodu technické chyby ne na naší straně, ale spíše přetížením celého systému aplikací Google ve světě.

Systém je funkční z hlediska technického, ale není již tolik příjemný pro uživatele z hlediska přehlednosti a jednoduchého ovládání, uživatel se neobejde bez určitých základních počítačových znalostí. Prosím, berme, že to byla pro žáky, rodiče i nás zkušenost, že ne vše je dokonalé, ale myslím si, že se  žáci naučili některé nové dovednosti.  Ale je nutno říci, že někteří žáci úkoly zvládli odevzdat do svých ročníků a předmětů, ale my bychom chtěli používat systém, který by byl příjemný a funkční pro většinu. Pokud Vám tento systém nevyhovuje, prosím, zasílejte úkoly učitelům emailem. 

Příští týden celý systém zjednodušíme. Na stránkách školy budou mít rodiče a žáci v sekci Týdenní úkoly přehledný souhrnný Týdenní plán, dále výuka jednotlivých předmětů bude probíhat v aplikaci Učebna nebo učitelé, kteří nepoužívají aplikaci Učebna, pošlou učební materiály žákům emailem. (Někteří učitelé už tento týden používají aplikaci Učebna, ostatní učitelé se na její používání připravují.) Aplikaci Učebna  budeme postupně  rozšiřovat na celý 2. stupeň (popřípadě 5. ročníky 1. stupně). Připravíme manuál na její obsluhu a používání, který naleznete na webových stránkách školy.