Aktuální informace

21. 3. 2020 - 1. týden domácího učení

Dobrý den, milí žáci, vážení rodiče,

máme za sebou první týden domácího učení.  Ukazuje se, že daná forma výuky je náročná pro všechny - učitele, žáky a především rodiče, kteří pracují.  Na začátku týdne jsme připravili pro žáky týdenní plány a učitelé se snažili nastavit systém komunikace, jak s rodiči, tak se žáky. Nastavení tohoto systému  vzájemného informování považujeme v současné chvíli za klíčové.

Myslím, že jsme v tomto prvním týdnu nastavili ty základní a potřebné prvky komunikace, které se budeme snažit v dalších týdnech upravovat a vylepšovat k oboustranné spokojenosti.

V této chvíli je pro nás výhodou, že jsme  se již na zavedení online forem výuky připravovali, a tak nastalá situace to jenom “trochu” urychlila. Máme zavedený cloudový systém Google G-Suite, který nám nyní dává možnost využít v plné míře aplikace, které obsahuje. Podařilo se nám, díky podpoře rodičů, předat školní přihlašovací údaje do tohoto systému takřka všem žákům 2. stupně. Jsou vytvořeny skupinové třídní emaily pro urychlení emailové komunikace mezi učitelem a žáky.  Tento systém můžeme, v případě zájmu,  dále rozšiřovat i pro žáky nižších ročníků   V tomto týdnu učitelé absolvovali řadu webinářů na využití  různých forem onlinového vyučování na 1. i 2. stupni ZŠ. Dále pro zlepšení komunikace připravujeme kompletní nasazení informačního systému Bakaláři. Systém urychleně  připravujeme a při jeho nasazení zase budeme potřebovat Vaši pomoc,  ale to až později.

Chtěl bych Vám, rodičům, poděkovat za pomoc a vzájemnou komunikace. Víme, že i Vaše situace je hodně složitá a my se budeme snažit, aby zatížení s výukou se pro Vás postupně snižovalo.

Bohužel v nižších ročnících se ale bez pomoci rodičů ani do budoucna neobejdeme, paní učitelky 1. stupně, jak jsem si zjišťoval, s Vámi dobře spolupracují. A na 2. stupni  postupně budeme přecházet z komunikace emailové a ukládání souborů na disky k výuce plně v režimu aplikace Učebna, popřípadě doplněné o videokonference mezi učitelem a žáky.

Učitelé budou dle mého pokynu respektovat rozvrh hodin, nutný odpočinek žáků o víkendu, budou zadávat učivo přehledně s důrazem na výběr toho důležitého a základního, úkoly by měly zadávat v rozumné míře. Ty by  měly  být pro učitele zpětnou vazbou, jak žáci látku chápou.

Musím uvést, že ministerstvo školství zatím nedalo učitelům žádný metodický pokyn, jak postupovat v této složité situaci. Určitá změna se očekává v úvodu příštího týdne, kdy pan ministr avizuje provedení určitých doporučení, která snad povedou ke sjednocení nároků a požadavků na žáky ve školách.

Měl bych k Vám rodičům prosbu, zda byste mohli napsat paní učitelkám, učitelům, mě a zhodnotit, jaký byl pro Vás průběh 1. týdne. Co Vám vyhovovalo....., co byste chtěli změnit...... Bude to pro nás zpětná vazba, kde učivo ubrat, přidat nebo takto dobré, vyhovuje…

Vždy jsem zastával myšlenku, že škola může fungovat jako harmonický celek, když spolu budou spolupracovat všichni účastníci vzdělávacího systém: rodič- žáci - učitelé. A v této chvíli to platí o to více.

Naše škola je na základě Pokynu hejtmanky Jihočeského kraje od pondělí v pohotovosti, aby mohla zajistit péči pro děti ve věku 3 až 10 let, o které nemohou v krizové situaci pečovat jejich zákonní zástupci z řad záchranných složek, zdravotníků, úřadů atd.

Děkuji všem, kdo se zapojil do pomoci pro někoho druhého ať podporou, činem, výrobou ochranných roušek. Buďme k sobě ohleduplní, solidární a věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme. 

 PaedDr. Martin  Hrych